Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Editör(ler)
Doç. Dr. İbrahim Tüzer - Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper
Ankara  2016
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ali Algül  
YAHYA KEMAL’İN KENDİ GÖK KUBBEMİZ ADLI KİTABINDA YER ALAN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM ALGISI

 16, Ss, 1-12

SENSE OF DEATH IN YAHYA KEMAL’S POEMS IN KENDI GOK KUBBEMIZ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yunus Balcı  
THE NOVELS OF IHSAN OKTAY ANAR IN THE CONTEXT OF MYTHOS-LOGOS

 16, Ss, 13-27

MITOS-LOGOS BAĞLAMINDA IHSAN OKTAY ANAR’IN ROMANLARI

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ali Budak  
ROMANIN ROMANLA ELEŞTİRİSİ YAHUT PARODİK BİR ROMAN DENEMESİ: TUHAF HİKÂYELERİ SEVER MİSİNİZ?

 16, Ss, 28-46

THE CRITICISM OF NOVEL WİTH NOVEL OR TRIAL OF A PARODICAL NOVEL: TUHAF HIKÂYELERI SEVER MISINIZ?

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şerife Çağın  
AHMET MİDHAT VE GÜZEL SANATLAR

 16, Ss, 47-60

AHMET MIDHAT AND FINE AR

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ülkü Eliuz Burak Armağan  
CEHENNEMDE ÖZGÜRLÜK: KIRMIZI PELERİNLİ KENT

 16, Ss, 61-78

LIBERTY IN HELL: KIRMIZI PELERİNLİ KENT

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Gariper Yasemin Küçükcoşkun  
NECİP FAZIL’IN MEHMET ÂKİF ELEŞTİRİSİ

 16, Ss, 79-94

NECIP FAZIL’S CRITICISM ABOUT MEHMET ÂKIF

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kağan Gariper  
“HAN DUVARLARI” ŞİİRİ İLE “BİNBİRİNCİ GECE” ŞİİRİNİ METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ

 16, Ss, 95-103

READING EXPERIENCE ON “HAN DUVARLARI” AND “BINBIRINCI GECE” IN THE CONTEXT OF INTERTEXTUAL RELATIONS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emine Candan İri  
AHMET ÜMİT’İN PATASANA ROMANININ KURMACA DÜNYASI

 16, Ss, 104-125

THE FICTIONAL WORLD OF AHMET UMIT’S PATASANA

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Fatih Kanter  
KEMALETTİN TUĞCU’NUN ESERLERİNDE YALITILMIŞLIK

 16, Ss, 126-136

INSULATION IN KEMALETTİN TUGCU’S WORKS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mustafa Karabulut  
BİR MİLLİ HİKÂYECİ: ŞEVKET BULUT (Vefatının 20. Yılında)

 16, Ss, 137-145

A NATIONAL STORYTELLER: SEVKET BULUT (In the 20th Year of His Death)

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yasemin Küçükcoşkun Cafer Gariper  
URAL BATIR DESTANI’NIN METİNLERARASILIK DÜZLEMİNDE YENİDENYAZIMI: ATİLLA DİRİM’İN URAL BATIR ROMANI

 16, Ss, 146-160

REWRITING OF URAL BATIR DESTANI IN THE PLANE OF INTERTEXTUALITY: ATILLA DIRIM’S URAL BATIR

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kağan Gariper  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ ÜZERİNE YENİ BİR ÇALIŞMA: ÖZYAŞAMÖYKÜSÜNDE YAZARIN YENİDEN DOĞUŞU

 16, Ss, 161-165Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gaye Belkız Yeter  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EDEBİYAT VE HASTALIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR KAYNAK KİTAP: EDEBİYAT ve HASTALIK

 16, Ss, 166-168Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |