Abstract


KEMALETTİN TUĞCU’NUN ESERLERİNDE YALITILMIŞLIK
Toplum, kendi normları dışında olanları ve kendisi gibi düşünmeyenleri dışlayan gizli bir reflekse sahiptir. Evrensel olan bu tepki, kendi gibi olmayanı cezalandırma ya da ötekileştirme amacını taşır. Sınıfsal çatışmalar, düşünce farklılıkları, etnik kökenler vb. durumlarla kendisi gibi olmayanı ötekileştiren toplumun bu bireylere karşı takındığı tavır, bireyleri yok sayma anlamını taşır. Bu anlam ise ötekileştirilen bireylerin yalnızlaştırılması bu toplum dışına itilmesi demektir. Çocuk edebiyatı alanında eserler veren Kemalettin Tuğcu da eserlerinde toplum dışına itilen kahramanların ruhsal dünyasına dikkat çeker. Özellikle modernleşme ve kentleşme temeline dayalı bir yozlaşma ile birlikte toplumsal normların sarsıldığı gerçeği üzerine yoğunlaşır. Bu bağlamda özellikle aile içi geçimsizlikler ve maddi menfaatler sonucu dışlanan kahramanların psikolojik ruhsal durumları irdelenir.

Keywords
Kemalettin Tuğcu, Yalıtılmışlık, Modernleşme, Yozlaşma, Maddiyat.
Kaynakça