Abstract


CEHENNEMDE ÖZGÜRLÜK: KIRMIZI PELERİNLİ KENT
Kırmızı Pelerinli Kent, ‘Geleceğin 50 Yazarı’ arasında gösterilen aykırı ve uyumsuz Aslı Erdoğan’ın uyumu arama gayretinin ürünü olarak 1998 yılında yayımlanır. Eser, iletişim çağının iletişimsizlik, yalnızlık, yabancılık gibi ironik hastalıkları ile mücadele eden bireylerin mekân ve zaman ile gösterge düzeyine taşınan başkaldırısının metnidir. Romanda özneyi tehdit ederek nesneleştiren kalıp değer yargılarına hem yazarın hem de roman kişisinin tepkileri anlatılır. Mekânsal görünümlü yolculuk, fiziksel ve tinsel özgürlük atılımları ile derin düzeyde kimlik edinme aşamasına taşınır. Üstkurmaca ile iki katmanlı yapıya sahip anlatı, arayış ve kaçış izlekleri üzerine inşa edilir. Gize dönüşen niteliği ile pelerinin örttüğü kent ve kente ait tüm unsurlar, sırrını kaybeder ve özgürlük sona erer. Her şeyin benzerini ve zıddını yok ettiği bu düzende kent, labirent nitelikleri ile tüm varoluşsal girişimlerin engeli olur. Bu çalışmada Kırmızı Pelerinli Kent romanı yapı, tema ile dil, üslup ve anlatım bakımından tahlil edilerek metnin gösterenlerinin anlam düzlemleri açığa çıkarılacaktır.

Keywords
Kırmızı, Pelerin, Kent, Özgür, Mücadele, Tahlil.
Kaynakça