Abstract


NECİP FAZIL’IN MEHMET ÂKİF ELEŞTİRİSİ
20. yüzyıl Türk edebiyatının öne çıkan şairlerinden biri olan Necip Fazıl, tiyatro, hikâye, roman, fıkra gibi türlerin yanında eleştiri yazıları da yazar. O, daha çok çağdaş Türk edebiyatı ve sanatkârları üzerine eleştirilerde bulunur. Eserleri ve kişiliği hakkında görüş getirdiği, eleştiri yazıları yazdığı sanatkârlardan biri de Mehmet Âkif Ersoy’dur. O, söz konusu eleştirel yazılarında Mehmet Âkif’in şiirlerini sanat değeri bakımından zayıf bulur. Hatta onun bu yolda ortaya koyduğu kalem ürünlerinin şiir olmadığını ifade ederek bunların manzum hikâye, “nesir şiir” sayılması gerektiğini söyler. Sanatı yanında düşünce dünyası bakımından da Mehmet Âkif’in önemli biri olmadığı, orijinal fikirler getiremediği yargısında bulunur. Kişilik ve bir ideal adamı olma bakımındansa Mehmet Âkif’i önemli biri olarak değerlendirir. Bunda Mehmet Âkif’in Batılılaşmanın ve buna bağlı değişimin hızla yaşandığı bir dönemde inanç sistemine bağlı yaşama alanı kurmuş olması, inandıklarından ve değerlerinden taviz vermemesi rol oynar.

Keywords
Eleştiri, Türk edebiyatı, Necip Fazıl, Mehmet Âkif.
Kaynakça