KEMALETTİN TUĞCU’NUN ESERLERİNDE YALITILMIŞLIK
(INSULATION IN KEMALETTİN TUGCU’S WORKS )

Yazar : Fatih Kanter    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 16
Sayfa : 126-136
    


Özet
Toplum, kendi normları dışında olanları ve kendisi gibi düşünmeyenleri dışlayan gizli bir reflekse sahiptir. Evrensel olan bu tepki, kendi gibi olmayanı cezalandırma ya da ötekileştirme amacını taşır. Sınıfsal çatışmalar, düşünce farklılıkları, etnik kökenler vb. durumlarla kendisi gibi olmayanı ötekileştiren toplumun bu bireylere karşı takındığı tavır, bireyleri yok sayma anlamını taşır. Bu anlam ise ötekileştirilen bireylerin yalnızlaştırılması bu toplum dışına itilmesi demektir. Çocuk edebiyatı alanında eserler veren Kemalettin Tuğcu da eserlerinde toplum dışına itilen kahramanların ruhsal dünyasına dikkat çeker. Özellikle modernleşme ve kentleşme temeline dayalı bir yozlaşma ile birlikte toplumsal normların sarsıldığı gerçeği üzerine yoğunlaşır. Bu bağlamda özellikle aile içi geçimsizlikler ve maddi menfaatler sonucu dışlanan kahramanların psikolojik ruhsal durumları irdelenir.

Anahtar Kelimeler
Kemalettin Tuğcu, Yalıtılmışlık, Modernleşme, Yozlaşma, Maddiyat.

Abstract
ociety has a confidential reflection that excludes the ones out of its norms and don’t think as itself. This universal reaction has the goal of punishing or alienating the ones not like itself. The attitude of the society towards these individuals which alienates the ones different from it by the cases like denominational conflicts, ideal differences, ethnic roots etc. has the meaning of ignorance of them. This meaning is the isolation of the alienated individuals and their exclusion from the society. Kemalettin Tuğcu, who has works on child literature, draws attention to the spiritual world of the isolated heroes in his works. He especially concentrates on the reality of demolishment of societal norms with a corruption based upon the modernization and urbanization. In this context, the physiological and mental conditions of the isolated heroes as a result of interfamilial derangements and economical interests are particularly examined.

Keywords
Kemalettin Tuğcu, Isolation, Modernization, Corruption, Materiality.