Abstract


AHMET MİDHAT VE GÜZEL SANATLAR
Ahmet Midhat, pek çok alanda olduğu gibi okuyucusunu güzel sanatlardan haberdar etme veya romanlarında kişileri, vakayı kompleks hale getirerek zengin kılma bakımından Türk edebiyatında ilk tecrübelerde bulunan yazarlarımızdandır. Özellikle musiki konusundaki bilgisi bu alanın uzmanlarıyla tartışmaya girecek ve ders verecek seviyededir. Musikinin yanında dans, opera, resim, mimari bilgisi az olmakla birlikte 1889 yılında Avrupa’ya gerçekleştirdiği seyahatle artmış ve edebî eserlerinde de eskisine göre daha fazla yer almaya başlamıştır. Özellikle Ahmet Metin ve Şirzat ile Taaffüf romanlarında geniş mitoloji bahisleri açarak güzel sanatların iki önemli kolu olan resim ve heykele işlevsel olarak yer vermiştir. Bu konuda ressam Hamdi Bey, onda güzel sanatlara karşı ilk fikri uyandıran, daha sonra minnettarlıkla andığı önemli bir isimdir. Üzerinde etkisi olan bir diğer isim ise 1889 Avrupa seyahatinde tanıdığı ve birlikte müzeleri gezdiği Rus şarkiyatçısı Madam Gülnar’dır. Ahmet Midhat’ın güzel sanatlara yer verdiği edebî eserleriyle birlikte bu konularla ilgili kaleme aldığı teorik yazıları da azımsanmayacak ölçüdedir.

Keywords
Ahmet Midhat Efendi, Güzel Sanatlar (musiki, resim, heykel, dans, opera), Osman Hamdi, Madam Gülnar.
Kaynakça