Derginin Tarandığı İndekslerYeni Türk Edebiyatı Araştırmaları;

Acarindex, ASOS Index, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, International Innovative Journal Impact Factor, DOAJ, EBSCO, Scientific İndexing Services, Scholars Impact, SOBIAD, MLA, ULAKBİM TRDizin

tarafından dizinlenmektedir.