Abstract


ROMANIN ROMANLA ELEŞTİRİSİ YAHUT PARODİK BİR ROMAN DENEMESİ: TUHAF HİKÂYELERİ SEVER MİSİNİZ?
Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz?, Ece Erdoğuş’un son romanı... Çok boyutlu, ezber bozucu bir çalışma. Ezber bozuculuğu kurgusal yapısından daha çok eleştirel içeriğinden geliyor. Ama roman, insana ve hayata dair bildik yakınmalar ve hücumlarla yetinmiyor, bilhassa, edebiyatın bu türünü; romanın kendisini de tenkit ve teşrih masasına yatırıyor. Ece Erdoğuş, eserinde, baştan sonra, romanı ve romancıyı, adeta ince ince doğruyor, dilimliyor. Böylece, Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz?, romanın romanla eleştirildiği ilginç bir metne dönüşüyor. Esasen, eserin konusunu bir romanın yazılış ve yaratılış süreci oluşturuyor. Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz? bu yanıyla da postmodern bir parodiye yaklaşıyor. Makalede, Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz? romanı, bütün bu özellikleriyle değerlendiriliyor. Elbette, ortada, romana yönelik eleştirel bir yaklaşım olduğu için, öncelikle bu anlatı türüne dair bir takım elzem bilgiler sunuluyor. Bir edebi tür olarak romanın, tarihselliği, gelişim çizgisi ve temel unsurları kısaca yansıtılıyor ve hatırlatılıyor. İkinci bölümde, Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz?’in parodik boyutu üzerinde duruluyor. Bunun için de, önce, parodinin ne olduğu ve neyi amaçladığı anlatılıyor, sonra bu kuramsal çerçevede Tuhaf Hikayeleri Sever misiniz? romanı değerlendiriliyor. Makale, bu açılımlarıyla, aynı zamanda, roman türünün ve parodi kuramının genel hatlarıyla özetlendiği bir metin hüviyetini de kazanıyor.

Keywords
Ece Erdoğuş, Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz?, Parodik Roman, Kolpa, Yok Olma Kılavuzu.
Kaynakça