Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
İlyas Dirin
Editör(ler)

İstanbul  2013
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

İbrahim Şahin  
TANPINAR’IN ŞİİRLERİNDE TAHAYYÜLÜN NİTELİĞİ

 9, Ss, 9-31

THE CHARACTERISTIC OF IMAGINATION IN TANPINAR’S POEMS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İmran Gür  
MEVCUT VAROLUŞTAN ALTERNATİF VAROLUŞA DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE PORTMODERN ÖZNE: İMGE BİLİNCİ

 9, Ss, 33-56

THE POSTMODERN SUBJECT IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION FROM THE CURRENT EXISTENCE TO THE ALTERNATIVE EXISTENCE: IMAGE CONSCIOUSNESS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şaban Çobanoğlu  
CARL GUSTAV JUNG’UN ÇAĞRIŞIM DENEYLERİ IŞIĞINDA İLHAN BERK’İN ŞİİRLERİNDE EV VE ÇEVRESİNDEKİ NESNELERİN YORUMU

 9, Ss, 57-72

AN INTERPRETATION OF HOME AND SURROUNDING OBJECTS IN İLHAN BERK’S POETRY REFERRING TO CARL GUSTAV JUNG’S WORD ASSOCIATION METHOD

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Muhittin Ersungur  
THE TURKISH POET NAZIM HİKMET AND POLAND

 9, Ss, 73-80

TÜRK ŞAİRİ NAZIM HİKMET VE POLONYA

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşegül Ergişi  
GÜLTEN AKIN’IN ŞİİRLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER

 9, Ss, 81-90

INTERTEXTUALITY IN GÜLTEN AKIN’S POEMS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Adem Polat  
GELENEK BAĞLAMINDA HİLMİ YAVUZ ŞİİRİNİN KAYNAKLARA YÖNELME BİÇİMİ: KENDİNE AİT OLANDA KALMAK

 9, Ss, 91-100

IN THE CONTEXT OF TRADITION, THE TENDING FORM OF HİLMİ YAVUZ’ S POETRY TO RESOURCES: STAYING WITH ITS OWN

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ewa Siemieniec-Golas  
THE 19th CENTURY ISTANBUL IN THE EYE OF TWO POLISH TRAVELERS

 9, Ss, 101-106

İKİ POLONYALI GEZGİNİN GÖZÜYLE XIX. YÜZYIL İSTANBULU

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Adem Can  
ROMANDA ZAMAN MESELESİ

 9, Ss, 107-137

THE MATTER OF TIME IN THE NOVEL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gaye Belkız Yeter  
ELİF ŞAFAK’IN “AŞK”ININ ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN İNCELENMESİ

 9, Ss, 139-162

AN ANALYSIS ON ELİF ŞAFAK’S “AŞK”IN TERMS OF ARCHETYPICAL SYMBOLISM

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ensar Kesebir  
TANZİMAT ROMANINDA ANNESİZLİK

 9, Ss, 163-176

BEING MOTHERLESS IN THE TANZIMAT NOVEL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Abdullah Harmancı  
TÜRK ÖYKÜSÜNDE ÖĞRETMEN ALGISI

 9, Ss, 177-200

PERCEPTION OF TEACHER IN TURKISH SHORT STORY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nur Özmel Akın  
HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’İN ANILARININ GÜNCEL BİR YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ

 9, Ss, 201-213

AN EVALUATION ON HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’S MEMOIRS IN THE CONTEXT OF A CURRENT APPROACH

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sevil Kiraz  
REFİK HALİD KARAY’IN SANAT VE EDEBİYATA DAİR ELEŞTİREL YAZILARI

 9, Ss, 215-222

REFİK HALİD KARAY’S CRITICAL WRITINGS ABOUT ART AND LITERATURE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yunus Ayata  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FATMA ALİYE HANIM VE KÜLLİYATI

 9, Ss, 223-227Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bâki Asiltürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: CENAB ŞAHABEDDİN BÜTÜN ŞİİRLERİ

 9, Ss, 227-229Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nilüfer İlhan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE 1940 KUŞAĞI VE TOPLUMCU-GERÇEKÇİ YÖNELİŞLER

 9, Ss, 229-233Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Asım Öz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AHMET HAMDİ TANPINAR'IN KEŞFİ VE YORUMLANMASI

 9, Ss, 233-238Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |