Abstract


ELİF ŞAFAK’IN “AŞK”ININ ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN İNCELENMESİ
Elif Şafak’ın Aşk adlı romanında yer alan ve aşkın peşinde olan, onu aramaya çıkan Şems, Rumi, Ella, Aziz Zahara, Çöl Gülü ve Kimya gibi roman kahramanlarının şahsında kolektif bir durum olan ‘bireyleşim süreci’ anlatılmaktadır. Bu çalışmada ise C. Gustav Jung’un kurduğu ve sistemleştirdiği analitik psikolojinin özellikle de arketiplerin vasıtasıyla roman kişilerinin bireyleşim sürecini nasıl gerçekleştirdikleri incelenecektir. Arketipsel sembolizm açısından zengin bir metin olan Aşk, hem kurgusu hem de insan ruhunu temel alması açısından son zamanlarda yayımlanan postmodern anlatılar içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Keywords
Arketipsel sembolizm, C. Gustav Jung, Elif Şafak, Aşk.
Kaynakça