TÜRK ÖYKÜSÜNDE ÖĞRETMEN ALGISI
(PERCEPTION OF TEACHER IN TURKISH SHORT STORY )

Yazar : Abdullah Harmancı    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 9
Sayfa : 177-200
    


Özet
Bu araştırmada, doğrudan doğruya hayatı yansıtan bir özelliğe sahip olan öykü türünde edebiyatımızda verilmiş belli başlı örneklerden hareketle, toplumumuzdaki öğretmen algısı üzerinde durulmuş, toplum tarafından öğretmenlerin nasıl algılandığı, nasıl görüldüğü sorusu cevaplandırılmaya, ayrıca öğretmen-toplum ilişkisinin olumlu ve olumsuz yönleri görülmeye ve gösterilmeye çalışılmıştır. Edebiyatın toplumu, hayatı, bireyi yansıtan özelliği hatırlanırsa, edebiyatımızdaki eserlerden hareketle, öğretmenin toplum içindeki yerinin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Yeni Türk edebiyatımız içerisinde yazılan ‘öğretmen’ konulu öykülerde, öğretmenlerin iç dünyaları yansıtıldığı gibi, onların çevreleri tarafından nasıl tanındıkları, bilindikleri, görüldükleri soruları da cevaplandırılmıştır. Araştırmamızda bu öykülerdeki öğretmen algısı üzerinde durulmuş, toplumun öğretmeni görmek istediği yer, öğretmenden beklentileri, öğretmeni nasıl algıladığı soruları üzerinden öykü metinleri çözümlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yeni Türk edebiyatı, Türk öyküsü, öğretmen, eğitim, toplum.

Abstract
From the basic samples given in our literature in the genre of short story that has the feature of reflecting life directly, in this study, it is discussed about the perception of teacher in our society, and the question how teachers are perceived and seemed by society is tried to be answered, and also positive and negative aspect of teacher-society relationship are attempted to be seen and shown. If literature’s feature of reflecting society, life and individual is remembered, it is aimed to understand the place of teacher in society better from the works in our literature. In the short stories written in our New Turkish Literature, inner worlds of teachers are reflected, as well as, the questions how they are recognized, known and seen by their society are also answered. In our research, perception of teacher in these short stories are discussed and short story texts are tried to be analyzed with some questions such as place where society want to see teacher, their expectations from teacher and how they perceive teacher.

Keywords
New Turkish literature, Turkish short story, teacher, education, society.