THE TURKISH POET NAZIM HİKMET AND POLAND
(TÜRK ŞAİRİ NAZIM HİKMET VE POLONYA )

Yazar : Muhittin Ersungur    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 9
Sayfa : 73-80
    


Özet
Nazım Hikmet is one of the marginal artists of XX. Century Turkish Literature. His marginality is due to his ideological opinion and breaking the traditional patterns of Turkish poetry. Due to his Marxist opinion, he conflicted with the system. Because of his marginal opinions he spent his 13 years of his life in prisons between 1925 and 1950. In this study, Nazım Hikmet’s leaving Turkey in 1951 and Poland section of his yearning for country will be discussed. He had no passport while leaving the country. Why he was accepted to the citizenship of Poland and issued a Polish passport will be clarified. In addition, Nazım Hikmet’s ties with Poland and relationships with the Poles, where and how he received the Polish surname “Borzenski” and the poems he wrote on Poland will be discussed. Finally, how Münevver Andaç, Nazım Hikmet was married to before leaving Turkey, was met by the Poles in 1960 and how he found a job for her at the Institute of Oriental Studies at the University of Warsaw will be clarified.

Anahtar Kelimeler
Nazım Hikmet, Poland, Borzenski, the Institute of Oriental Studies at the University of Warsaw.

Abstract
Nazım Hikmet, XX. yüzyıl Türk edebiyatının aykırı sanatkârlarından biridir. Onun aykırılığı ideolojik görüşünden ve Türk şiirinin geleneksel kalıplarını kırmasından kaynaklanır. Marksist anlayışı benimsediğinden dolayı sisteme ters düşen Nazım Hikmet, 1925-1950 yılları arasındaki çeyrek asrın yarısını aykırı görüşlerinden dolayı hapishanelerde ve hayatının son yıllarını da yurt dışında geçirmiştir. Çalışmamızda, Nazım Hikmet’in 1951 yılında Türkiye’den ayrılması ile birlikte, hayatının sonuna dek sürecek olan sıla hasretinin Polonya bölümüne değinilecektir. Türkiye’yi terk ederken yanında pasaportu olmayan Nazım Hikmet’i, Polonyalıların neden Polonya vatandaşlığına kabul ettikleri ve pasaport verdikleri konusuna açıklık getirilecektir. Ayrıca Nazım Hikmet’in Polonya ve Polonyalılar ile olan bağlarına, ilişkilerine, “Borzenski” soyadını nereden ve nasıl aldığına, Polonya üzerine yazdığı şiirlerine değinilecektir. Son olarak, Türkiye’den ayrılmadan önce evli olduğu eşi Münevver Andaç’ın 1960 yılında Polonyalılar tarafından nasıl karşılandığı ve Nazım Hikmet’in Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü’nde ona nasıl iş bulduğu da bildirimiz içerisinde yer alacaktır.

Keywords
Nazım Hikmet, Polonya, Borzenski, Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü.