TANPINAR’IN ŞİİRLERİNDE TAHAYYÜLÜN NİTELİĞİ
(THE CHARACTERISTIC OF IMAGINATION IN TANPINAR’S POEMS )

Yazar : İbrahim Şahin    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 9
Sayfa : 9-31
    


Özet
Edebiyat tarihçisi ve akademisyen olan Ahmet Hamdi Tanpınar, aynı zamanda şair, romancı, hikâyeci, çevirmen ve denemecidir. Kültürel birikimi felsefe, psikoloji, estetik, mitoloji ve güzel sanatlardan gelen Tanpınar, mevcut birikimini şiir, roman ve hikâyelerinde kullanır. Sanat anlayışında geleneğe ayrı bir değer veren Tanpınar, geleneksel sembolleri, yeni anlamlarla zenginleştirerek kullanır. Onun geleneksel sembole yüklediği anlam, aslında sembolün bize sezdirdiğidir. Şiir, roman ve hikâyelerini çoğu zaman zıtlıklar üzerine kurmuştur. Şiirlerinde, özellikle hayal ve gerçek, tahayyül ve düşünce zıtlığı dikkati çeker. Bu makale, Tanpınar’ın şiirlerinde, tahayyülün karşılığı olarak kullanılan nesnenin sembolleşme sürecini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler
Tanpınar’ın şiiri, şiir ve tahayyül, deneyim ve şiir, klasik şiirde hayal, modern şiir.

Abstract
Ahmet Hamdi Tanpınar is a poet, a novelist, a narrator, a translator and an essayist as well as a historian of literature and an academician. Ahmet Hamdi Tanpınar whose cultural background is based on philosophy, psychology, esthetic, mythology and fine arts, uses his present background in his poems, novels and narrations. Tanpınar who distinctively appreciates the tradition in his own understanding of art, uses the traditional symbols by enriching with the new meanings. The meaning that he gives the traditional symbol, is essentially what the symbol is perceived us. He plotted his poems, novels and narrations on the contrasts at most time. Particularly, image and reality, imagination and contrast of thought attract attention in his poems. This article studies the process to become a symbol of the object used as an equivalent of imagination in Tanpınar’s poems.

Keywords
Tanpınar’s poetry, poetry and imagination, experience and poetry, image in classical poetry, modern