CARL GUSTAV JUNG’UN ÇAĞRIŞIM DENEYLERİ IŞIĞINDA İLHAN BERK’İN ŞİİRLERİNDE EV VE ÇEVRESİNDEKİ NESNELERİN YORUMU
(AN INTERPRETATION OF HOME AND SURROUNDING OBJECTS IN İLHAN BERK’S POETRY REFERRING TO CARL GUSTAV JUNG’S WORD ASSOCIATION METHOD )

Yazar : Şaban Çobanoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 9
Sayfa : 57-72
    


Özet
İlhan Berk, bilinçaltının derinliklerinde oluşan karmaşık ses, imge ve anlam yumaklarını şiir diline aktarma konusunda kendine has yöntemleri olan bir şairdir. Sözcüklerin sıralanışı, kullanım sıklığı, sözdizim ve anlam kurallarına aykırı olarak alışılmadık bağdaştırmalar ve gerçeküstü algılamalarla bir “açık yapıt” olan İlhan Berk’in şifreli dilinin bilinçaltından bilinç düzeyine akışını kolaylaştıran bir yöntem var mıdır? Bu makale, şiir dilinin sıfır noktalarına inmiş bir şair olan İlhan Berk’in bilinçaltının derinliklerinde gömülü ev ve çevresindeki nesnelerin yorumuna, Carl Gustav Jung’un sözcüklere dayalı Çağrışım Deneyleri’nden yararlanarak bir ışık tutmak maksadı taşımaktadır. İncelememiz sonucunda, İlhan Berk’in ev ve çevresindeki nesnelerden hareketle, kendisinin bilinçaltı derinliklerinde saklı anlam şifrelerini, şiir diline sembolik bir anlatımla yansıtmış olabileceği yönündeki görüşümüzü destekleyen verilere ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İlhan Berk, ev ve çevresindeki nesneler, kelimelerle çağrışım deneyleri, duyarlılık alanı, duraksama, tepkileme süreci.

Abstract
İlhan Berk, who masters quite spesific methods to reveal the caotic image, deeper meaning and sounds into his poetic diction, is a prominent poet. This article discusses whether the “Word Association Method” theorized by Carl Gustav Jung helps the reader interprete İlhan Berk’s surrealist poetry, buried deeply amoung underground water, consisted of unusual syntax, word and semantic deviations. The article also aims to search and bring light to the efficiency of Jung’s “Word Association Method” in assisting, analizing and interpreting Berk’s complicated language of poetry rooted from his sub-conscious mind, known as a kind of “open work” which is accompanied with unusual cohesions, word order, grammatical structure with reference to the object of home and the various objects surrounding it. As a consequence of our study, we have inferred that İlhan Berk has extensively reflected his subconscious mind in his poetry by referring symbolicly to the objects of “home” and the other objects surrounding it.

Keywords
İlhan Berk, home and surrounding objects, word association method, sphere of sensitivity, delay, res