Özet


TÜRK ŞAİRİ NAZIM HİKMET VE POLONYA
Nazım Hikmet, XX. yüzyıl Türk edebiyatının aykırı sanatkârlarından biridir. Onun aykırılığı ideolojik görüşünden ve Türk şiirinin geleneksel kalıplarını kırmasından kaynaklanır. Marksist anlayışı benimsediğinden dolayı sisteme ters düşen Nazım Hikmet, 1925-1950 yılları arasındaki çeyrek asrın yarısını aykırı görüşlerinden dolayı hapishanelerde ve hayatının son yıllarını da yurt dışında geçirmiştir. Çalışmamızda, Nazım Hikmet’in 1951 yılında Türkiye’den ayrılması ile birlikte, hayatının sonuna dek sürecek olan sıla hasretinin Polonya bölümüne değinilecektir. Türkiye’yi terk ederken yanında pasaportu olmayan Nazım Hikmet’i, Polonyalıların neden Polonya vatandaşlığına kabul ettikleri ve pasaport verdikleri konusuna açıklık getirilecektir. Ayrıca Nazım Hikmet’in Polonya ve Polonyalılar ile olan bağlarına, ilişkilerine, “Borzenski” soyadını nereden ve nasıl aldığına, Polonya üzerine yazdığı şiirlerine değinilecektir. Son olarak, Türkiye’den ayrılmadan önce evli olduğu eşi Münevver Andaç’ın 1960 yılında Polonyalılar tarafından nasıl karşılandığı ve Nazım Hikmet’in Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü’nde ona nasıl iş bulduğu da bildirimiz içerisinde yer alacaktır.

Anahtar Kelimeler
Nazım Hikmet, Polonya, Borzenski, Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü.
Kaynakça