Abstract


TÜRK ÖYKÜSÜNDE ÖĞRETMEN ALGISI
Bu araştırmada, doğrudan doğruya hayatı yansıtan bir özelliğe sahip olan öykü türünde edebiyatımızda verilmiş belli başlı örneklerden hareketle, toplumumuzdaki öğretmen algısı üzerinde durulmuş, toplum tarafından öğretmenlerin nasıl algılandığı, nasıl görüldüğü sorusu cevaplandırılmaya, ayrıca öğretmen-toplum ilişkisinin olumlu ve olumsuz yönleri görülmeye ve gösterilmeye çalışılmıştır. Edebiyatın toplumu, hayatı, bireyi yansıtan özelliği hatırlanırsa, edebiyatımızdaki eserlerden hareketle, öğretmenin toplum içindeki yerinin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Yeni Türk edebiyatımız içerisinde yazılan ‘öğretmen’ konulu öykülerde, öğretmenlerin iç dünyaları yansıtıldığı gibi, onların çevreleri tarafından nasıl tanındıkları, bilindikleri, görüldükleri soruları da cevaplandırılmıştır. Araştırmamızda bu öykülerdeki öğretmen algısı üzerinde durulmuş, toplumun öğretmeni görmek istediği yer, öğretmenden beklentileri, öğretmeni nasıl algıladığı soruları üzerinden öykü metinleri çözümlenmeye çalışılmıştır.

Keywords
Yeni Türk edebiyatı, Türk öyküsü, öğretmen, eğitim, toplum.
Kaynakça