REFİK HALİD KARAY’IN SANAT VE EDEBİYATA DAİR ELEŞTİREL YAZILARI
(REFİK HALİD KARAY’S CRITICAL WRITINGS ABOUT ART AND LITERATURE )

Yazar : Sevil Kiraz    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 9
Sayfa : 215-222
    


Özet
Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden biri olan Refik Halid Karay pek çok roman ve hikâye kaleme almış ve bunlar birçok kez araştırma konusu edilmiştir. Ancak sanat ve edebiyat hakkındaki görüşlerini yansıttığı yer aldığı yahut münhasıran sanat ve edebiyata dair kaleme aldığı yazıları, bildiğimiz kadarıyla müstakil bir araştırmaya konu olmadı. Refik Halid Karay edebiyat, sanat ve millî kültür alanındaki görüşlerini yoğun olarak 1940-1944 yılları arasında kaleme aldığı yazılarda ortaya koymuştur. Bu yazılarda sanat eserinin nitelikleri, sanatçının toplumsal rolü, sanatta yenilik, edebiyatta kalıcılık gibi sanatın temel meseleleri üzerine düşündüklerini dile getirmiştir. Bu makalede Refik Halid’in anılan dönemde Tan gazetesinde yayımlanmış olan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularını ele alan yazıları incelenerek sanat ve edebiyat hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yeni Türk edebiyatı, Refik Halid Karay, Tan gazetesi.

Abstract
Refik Halid Karay is one of the most preeminent novelists and story writers of Turkish literature. His many works were studied by various academicians. Nevertheless his writings about art and literature theories, as far as we know, are not studied yet. Refik Halid Karay manifested his opinions about art and literature theories and national culture issue mostly in articles he published in the years between 1940 and 1944. In these articles he expressed his thoughts connected with the essential problems of art such as qualification of artworks, artists’ social role, innovations in art, permanency of artwork etc. In this article we studied Refik Halid’s that kind of articles which published in the newspaper Tan and tried to identify his thoughts about art and literature theories.

Keywords
New Turkish literature, Refik Halid Karay, Tan newspaper.