Abstract


REFİK HALİD KARAY’IN SANAT VE EDEBİYATA DAİR ELEŞTİREL YAZILARI
Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden biri olan Refik Halid Karay pek çok roman ve hikâye kaleme almış ve bunlar birçok kez araştırma konusu edilmiştir. Ancak sanat ve edebiyat hakkındaki görüşlerini yansıttığı yer aldığı yahut münhasıran sanat ve edebiyata dair kaleme aldığı yazıları, bildiğimiz kadarıyla müstakil bir araştırmaya konu olmadı. Refik Halid Karay edebiyat, sanat ve millî kültür alanındaki görüşlerini yoğun olarak 1940-1944 yılları arasında kaleme aldığı yazılarda ortaya koymuştur. Bu yazılarda sanat eserinin nitelikleri, sanatçının toplumsal rolü, sanatta yenilik, edebiyatta kalıcılık gibi sanatın temel meseleleri üzerine düşündüklerini dile getirmiştir. Bu makalede Refik Halid’in anılan dönemde Tan gazetesinde yayımlanmış olan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularını ele alan yazıları incelenerek sanat ve edebiyat hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords
Yeni Türk edebiyatı, Refik Halid Karay, Tan gazetesi.
Kaynakça