ELİF ŞAFAK’IN “AŞK”ININ ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS ON ELİF ŞAFAK’S “AŞK”IN TERMS OF ARCHETYPICAL SYMBOLISM )

Yazar : Gaye Belkız Yeter    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 9
Sayfa : 139-162
    


Özet
Elif Şafak’ın Aşk adlı romanında yer alan ve aşkın peşinde olan, onu aramaya çıkan Şems, Rumi, Ella, Aziz Zahara, Çöl Gülü ve Kimya gibi roman kahramanlarının şahsında kolektif bir durum olan ‘bireyleşim süreci’ anlatılmaktadır. Bu çalışmada ise C. Gustav Jung’un kurduğu ve sistemleştirdiği analitik psikolojinin özellikle de arketiplerin vasıtasıyla roman kişilerinin bireyleşim sürecini nasıl gerçekleştirdikleri incelenecektir. Arketipsel sembolizm açısından zengin bir metin olan Aşk, hem kurgusu hem de insan ruhunu temel alması açısından son zamanlarda yayımlanan postmodern anlatılar içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Arketipsel sembolizm, C. Gustav Jung, Elif Şafak, Aşk.

Abstract
In the novel called Aşk by Elif Şafak a collective situation of “individuation process” is narrated in the personalization of novel characters like Şems, Rumi, Ella, Aziz Zahara, Çöl Gülü and Kimya who are in the pursuit of and looking for Aşk. In this study; how the novel characters have realized that kind of “individuation process” is worked through analytical psychology -archetypes in particular- that has been established and systematized by C. Gustav Jung. The novel Aşk that is a rich text in terms of archetypical symbolism has a significant place with its human spirit oriented and fiction in postmodern narratives.

Keywords
Archetypical symbolism, C. Gustav Jung, Elif Şafak, Aşk.