Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Bahtiyar Aslan
Editör(ler)

İstanbul  2014
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ülkü Eliuz  
KEMAL TAHİR ÖYKÜLERİNDE LABİRENT MEKÂNLAR

 11, Ss, 7-19

THE LABYRINTH SPACES IN KEMAL TAHIR’S STORIES

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Murat Kacıroğlu  
KENOSİSTİK BİR EĞİLİM OLARAK GARİP POETİKASI

 11, Ss, 21-41

GARİP” POETICS AS A KENOSİSTİC TENDENCY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sezai Coşkun  
‘PARÇA’CIĞIN ‘BÜTÜN’E HASRETİ: NECİP FAZIL’IN ŞİİRİNDE ZAMAN

 11, Ss, 43-58

LONGING OF ‘PARTICLE’ TO THE ‘WHOLE’: TIME IN NECİP FAZIL’S POEMS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Tarık Özcan  
NECİP FAZIL KISAKÜREK ŞİİRİNİN 1934 ÖNCESİ VE SONRASI BİLEŞENLERİ

 11, Ss, 59-68

COMPONENTS OF NECİP FAZIL KISAKÜREK’S POETRY FOR BEFORE 1934 AND AFTER

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Samet Çakmaker  
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE SOSYAL ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA “EV” VE “AĞAÇ” METAFORU

 11, Ss, 69-78

IN CONTEXT OF SOCIAL CRITICISM “HOME” AND “TREE” METAPHOR IN NECIP FAZIL KISAKUREK’S POEMS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şecaattin Tural  
MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU ROMANINDA FANTASTİK ÖĞELER

 11, Ss, 79-88

FANTASTIC ITEMS ON THE CHAİR OF MADEMOİSELLE NORALIYA NOVEL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Şen  
INSANITY IN THE POETRY OF NECİP FAZIL KISAKÜREK: IMAGES OF BOUNDARY SENSATIONS

 11, Ss, 89-105

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRİNDE CİNNET: SINIR DUYUMLARININ İMGELERİ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Gariper Yasemin Küçükcoşkun  
AYTMATOV ANLATILARINDA ÖZNE VE İKTİDAR: CENGİZ HAN’A KÜSEN BULUT ÖRNEĞİ

 11, Ss, 107-124

SUBJECT AND POWER IN AITMATOV’S NARRATIVE: SAMPLE OF CLOUD OFFENDING TO GENGHIS KHAN

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hayrettin Orhanoğlu  
ŞİİRİN EYLEYENLERİ: GÜÇSÜZLÜK VE YENİLGİ

 11, Ss, 125-140

THE ACTION MOMENTS OF POETRY: WEAKNESS AND DEFEAT

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hülya Ürkmez  
YUSUF ZİYA ORTAÇ’IN MİLLÎ BİR EDEBİYAT YOLUNDA DİVAN VE HALK EDEBİYATLARINA BAKIŞI

 11, Ss, 141-162

YUSUF ZİYA ORTAÇ’S VIEWS ON CLASSICAL OTTOMAN POETRY AND TURKISH FOLK LITERATURE ON THE ROAD TO NATIONAL LITERATURE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Fatih Şayhan  
SÜREKLİ YURTSUZLUĞUN GEÇİCİ YURDU: HAN DUVARLARI

 11, Ss, 163-171

THE TEMPORARY HOME OF THE PERMANENT ROOTLESSNESS: “HAN DUVARLARI”

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Aydın Görmez Şeyma Karaca  
RAY BRADBURY’NİN “SON YAYA” ÖYKÜSÜNDE DİSTOPYA’NIN SOSYAL İŞLEVİ

 11, Ss, 173-181

THE SOCIAL FUNCTION OF DYSTOPIA IN RAY BRADBURY’S STORY “THE PEDESTRIAN”

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |