ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

19 SayıEditör
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim Tüzer - Dr. Öğr. Üyesi Cafer Gariper

Ankara  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKubilay Aktulum  
“İMGELEMİN ANTROPOLOJİK YAPILARI” VE FOLKLOR: GILBERT DURAND'IN ARKETİPSEL SINIFLANDIRMA MODELİNE GİRİŞ
Sayı 19, s.01-16

"LES STRUCTURES ANTHROPOLOGİQUES DE L'IMAGINAIRE" ET LE FOLKLORE: INTRODUCTION À LA CATÉGORISATION ARCHÉTYPALE DE GILBERT DURAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Fatih Alagöz  
MÜREBBİYE ROMANINDA DOĞU-BATI ÇATIŞMASI: CİNSİYETİN İMGESEL GÖRÜNÜMLERİ
Sayı 19, s.17-29

EAST-WEST CONFLICT IN THE MÜREBBİYE NOVEL: IMAGINARY VIEWS OF GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande Balkız  
UYKULARIN DOĞUSU'NDA ÇEMBERSEL FORM: HASAN ALİ TOPTAŞ
Sayı 19, s.30-39

CIRCULAR FORM IN UYKULARIN DOĞUSU: HASAN ALİ TOPTAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay Bolat  
ÜSTKURMACA ROMANLARIN YARATICI YAZMAYA KATKILARI BAĞLAMINDA ADALET AĞAOĞLU'NUN YAZSONU ROMANI
Sayı 19, s.40-56

METAFICTIONAL NOVEL'S CONTRIBUTIONS TO CREATIVE WRITING: YAZSONU (SUMMER'S END) BY ADALET AĞAOĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Seda Çağlayan Mazanoğlu  
UNUTULAN ADAM’DAN OTHELLO’YA NÂZIM HİKMET VE SHAKESPEARE OKUMASI
Sayı 19, s.57-73

FROM UNUTULAN ADAM TO OTHELLO: A READING OF NÂZIM HİKMET AND SHAKESPEARE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Ertuş  
ATTİLÂ İLHAN'IN ŞİİRLERİ'NDE EŞCİNSELLİK
Sayı 19, s.74-88

HOMOSEXUALİTY İN ATTİLÂ İLHAN’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgin Güngör  
ARZULAYAN İLE ARZULANAN ARASINDA: FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN AŞK TEMALI ŞİİRLERİNDE ARZU MODELİ
Sayı 19, s.89-100

BETWEEN WILLER AND DESIRED: DESIRE MODEL IN FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’S POEMS WHICH HAVE LOVE THEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Hüküm Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun  
İSMET ÖZEL'İN ŞİİRLERİNDE BİREYSEL VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM
Sayı 19, s.101-119

INDIVIDUAL AND SOCIETAL CHANGE IN THE POEMS OF İSMET ÖZEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nur Karakeçi  
AK TOPRAKLAR ROMANINDA TOPLUMSAL BİLİNÇDIŞININ GÖRÜNTÜ DÜZEYLERİ VE ALP BİLGE TİPİ
Sayı 19, s.120-135

LEVEL OF COLLECTİVE UNCONSSCİOUS İN NOVEL “AK TOPRAKLAR” AND ALP WİSE TYPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Oğuz  
NECAT ÇAVUŞ’UN “AMERİKA” ŞİİRİNDE FİGÜRATİF DİL VE İMAJ
Sayı 19, s.136-161

FIGURATIVE LANGUAGE AND IMAGE IN THE POEM “AMERICA” BY NECAT ÇAVUŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren Özgüler  
ŞİİRDE KENT YAZIMI: ARAGON’UN PARİS’İNDEN İLHAN BERK’İN GALATA VE PERA’SINA
Sayı 19, s.162-170

WRITING THE CITY: FROM ARAGON’S PARIS TO ILHAN BERK’S GALATA AND PERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.322
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Şahin  
RÜYÂSIZ EDEBİYAT: KALP AĞRISI VE ZEYNO’NUN OĞLU
Sayı 19, s.171-184

DREAMLESS LITERATURE: KALP AĞRISI AND ZEYNO’NUN OĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Sustam  
REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN TİYATROCULUĞU ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
Sayı 19, s.185-198

A BIBLIOGRAPHY TRYING ON RESAT NURI GUNTEKIN’S DRAMATICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Atay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “SÜKÛT SUİKASTİ”NE RAĞMEN SÜKÛT ETMEYEN ADAM: “TANPINAR’IN SAKLI DÜNYASI”NDA BİRİKTİRDİKLERİ
Sayı 19, s.199-203

THE MAN WHO DİD NOT BOTHER WITH THE "SILENCE ASSASSINATION": HE HAS ACCUMULATED THE "TANPINAR'IN SAKLI DÜNYASI"

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat Caner  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SERBEST ŞİİRİN İLK KURAMCISI: NUREDDİN FERRUH ALKEND
Sayı 19, s.204-206

AVANGARD FREE VERSE THEORETICIAN IN TURKISH POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin Oktay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KADINLIK DAİMA BİR MUAMMA MI?
Sayı 19, s.207-213

Is Womanhood Always a Mystery?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri