ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÜSTKURMACA ROMANLARIN YARATICI YAZMAYA KATKILARI BAĞLAMINDA ADALET AĞAOĞLU'NUN YAZSONU ROMANI
(METAFICTIONAL NOVEL'S CONTRIBUTIONS TO CREATIVE WRITING: YAZSONU (SUMMER'S END) BY ADALET AĞAOĞLU )

Yazar : Tuncay Bolat    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 40-56


Özet
Yaratıcı yazarlık, son yıllarda açılan kurs/atölye ve çıkan kitaplarla giderek önemi artan bir edebiyat olayı hâlini almaktadır. Bu kurs ve kitapların kurmaca sanatıyla ilgili yazar adayına kazandırmayı hedeflediği bilgilerin pek çoğu, kendi yazılış serüvenine odaklanan üstkurmacaların da içeriğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla yaratıcı yazma eğitiminde ele alınan konularla ile üstkurmaca metinlerin içerikleri arasında bir benzerlik vardır. Hâl böyle olunca üstkurmacalar, yazar adayları için eğitsel işlevi de bulunan yol gösterici metinlere dönüşür. Adalet Ağaoğlu’nun üstkurmaca tekniğini belirgin şekilde ilk kez kullandığı Yazsonu (1980), esas olarak romanın kademe kademe nasıl inşa edildiğini, yazma sürecinde yazarın içine düştüğü açmazları; karakter yaratma, mekân tasviri vs. gibi temel roman tekniklerinin nasıl kullanıldığını, yani sonuç itibariyle bir yaratıcı yazma serüvenini konu almaktadır. Kurmacaya dair eleştirel, teorik ve teknik değerlendirmelerle sanatsal sırları kurmaca metnin akışı içinde görmek, metne daha derinlemesine nüfuz etmek isteyen okur ve kendi özgün metnini arayan yazar adayı için önemli bir katkı sunacaktır. Bu yazıda, Yazsonu romanından hareketle üstkurmacaların yaratıcı yazmaya katkıları irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı Yazarlık, Üstkurmaca, Roman, Adalet Ağaoğlu, Yazsonu

Abstract
Creative writing as a literary phenomenon has come to receive more attention and to be attached more importance thanks to the recently increased number of schools, workshops and books. Most of the competencies these schools, workshops, and books aim to help prospective writers acquire comprise the contents of metafictions depicting the way they have been produced. Thus, there are similarities between the subjects handled in creative writing trainings and the contents of metafictional texts. This makes metafictions guiding texts assuming an educational function intended for prospective authors. Yazsonu (1980), in which Adalet Ağaoğlu explicitly employs the metafiction technique, basically features how a novel is gradually constructed, what sort of dilemmas an author goes through, how to use such novel techniques as character creation and spatial descriptions; in other words, it depicts the adventure of creative writing. Seeing artistic secrets of metafiction along with critical, theoretical, and technical evaluations in a metafictional text will greatly contribute to readership who wishes to get immersed in the text and to prospective authors in search of their own texts. The present paper attempts to discuss the contributions of metafictions to creative writing in consideration of Yazsonu by Adalet Ağaoğlu.

Keywords
Creative Writing, Metafiction, Novel, Adalet Ağaoğlu, Yazsonu

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Call For Article
    Modern Turkish Literature Researcher is preparing for its 21st issue. The deadline for submitting your articles for our new issue to be published in June 2019 is 30 April 2019. In order to conduct the assessment of the arbitrator properly, the articles that come after this date will be evaluated in the number of 2019/2 (December 2019).
    


Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri