ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN TİYATROCULUĞU ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
(A BIBLIOGRAPHY TRYING ON RESAT NURI GUNTEKIN’S DRAMATICS )

Yazar : Demet Sustam    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 185-198


Özet
Reşat Nuri Güntekin, Türk tiyatrosuna telif, tercüme ve adapte piyesleri, makale ve eleştiri yazıları ile katkıda bulunmuştur. Sayısı yirmi dördü bulan telif piyesleri, Darülbedayinin sahnelenecek nitelikte telif piyes bulamadığı yıllarda yazılmış olması dolayısıyla önemlidir. Yazar, yazın hayatı süresince tiyatroya ayrı bir önem atfetmiş, çocukluk hayali ve tutkusu olan bu türe olan bağlılığını ömrü boyunca sürdürmüştür. Ancak, günümüzde daha çok romancı olarak anılan Güntekin’in bu yönü üzerinde yapılan araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışma, Reşat Nuri’nin piyesleri hakkında yapılacak araştırmalara kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yazarın piyesleri ve tiyatroculuğu ile ilgili her türlü araştırma ve eleştiri yazısının tam listesi verilmeye çalışılmış olmakla birlikte ikinci derecede önem arz eden biyografiler ve tiyatro tarihleri, çalışmanın dışında bırakılmıştır. Daha çok erişimi zor, kütüphane arşivlerinde kalmış gazete ve dergi yazıları ile “Reşat Nuri Güntekin’in tiyatroculuğu” konusuyla doğrudan bağlantılı araştırmalar bibliyografyaya dahil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Reşat Nuri Güntekin, Türk edebiyatı, Türk tiyatrosu, bibliyografya.

Abstract
Resat Nuri Guntekin has contributed to Turkish theatre with his copyrighted, translated and adapted plays along with his essays and critic reviews. His copyrighted plays are numbered twenty-four are important due to during that time when Darulbedayi couldn’t find the copyrighted plays to be staged. The writer has attributed a special importance to theatre throughout his literary life and maintained his commitment to this genre which was chilhood dream and passion. However, the number of researches on this aspect of Guntekin, nowadays mostly known as a novelist, is rather limited. This article has been prepared for provide convenience to researches about Resat Nuri's plays. A complete list of all the researches and criticisms on the author's plays and dramatics has been tried to be given; But, biographies and theater histories, which are of lower importance, are excluded from the study. Newspaper and magazine articles more difficult to access, forgetten in library archives and researches linked directly to the subject of "Resat Nuri Guntekin's dramatics" have been included in the bibliography.

Keywords
Resat Nuri Guntekin, Turkish literature, Turkish theatre, bibliography.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Call For Article
    Modern Turkish Literature Researcher is preparing for its 21st issue. The deadline for submitting your articles for our new issue to be published in June 2019 is 30 April 2019. In order to conduct the assessment of the arbitrator properly, the articles that come after this date will be evaluated in the number of 2019/2 (December 2019).
    


Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri