ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

22 SayıEditör
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ - Prof. Dr. İbrahim TÜZER - Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER

Editör Yardımcısı


Ankara  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBanu Antakyalı -  
"BİR ADANMIŞLIĞIN ANLATISI: BIYIK SÖYLENCESİ"
Sayı 22, s.01-23

"NARRATIVE OF A DEVOTIONAL: BIYIK SÖYLENCESİ"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Polater  
KURMACAYA HÜKMETMEK: “DETAY”DAN “ÖZ”E KUŞLAR YASINA GİDER
Sayı 22, s.25-54

RULING OVER FICTION: FROM “DETAIL” TO “ESSENCE” KUŞLAR YASINA GİDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu Gül Bilir  
DURALİ YILMAZ’IN ŞEYH BEDRETTİN İSYANCI BİR SUFİNİN DARAĞACI YOLCULUĞU ROMANI ÜZERİNDE BİR İNCELEME
Sayı 22, s.55-79

DURALİ YILMAZ'S JOURNEY OF ŞEYH BEDRETTİN A REBELLANT SUF AN INVESTIGATION ON THE NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Vural Arslan  
ALTERNATİF TARİH YARATIMINDA YAŞAMÖYKÜSEL ROMANIN KULLANIMI: BEN DE HALİMCE BEDREDDİNEM
Sayı 22, s.81-110

USE OF BIOGRAPHICAL NOVEL IN ALTERNATIVE HISTORY CREATION: BEN DE HALIMCE BEDREDDINEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Ayan  
GASTON BACHELARD’IN MEKÂN ALGISI EKSENİNDE PINAR KÜR’ÜN ÖYKÜLERİNDE ÇOCUKLUK DÜNYASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 22, s.111-126

A RESEARCH ON THE WORLD OF CHILDHOOD IN THE STORIES OF PINAR KUR IN THE AXIS OF SPACE PERCEPTION OF GASTON BACHELARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Candan İri  
ORHAN ASENA’NIN OYUNUNDA İDEALLEŞTİRİLMİŞ BİR KAHRAMAN: SİMAVNALI ŞEYH BEDREDDİN VE ONUN MİSTİK SOSYALİZMİ
Sayı 22, s.127-153

AN IDEALIZED CHARACTER IN ORHAN ASENA’S PLAY: SİMAVNALI ŞEYH BEDREDDİN AND HIS MYSTICAL SOCIALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Can Dilber  
EDEBİ METİNLERDEKİ EDİMSİZ KARAKTERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 22, s.155-169

AN EXAMINATION OF THE VIRTUAL CHARACTERS IN LITERARY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.392
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kağan Gariper  
EPİK DESTAN GELENEĞİ VE SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN DESTANI
Sayı 22, s.171-187

EPIC TRADITION AND SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN DESTANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu Deveci Halil Fatih Alagöz  
OSMAN NECMİ GÜRMEN’İN ÖYKÜLERİNDE VAROLUŞÇULUĞUN GÖRÜNTÜ DÜZEYLERİ
Sayı 22, s.189-209

THE LEVELS OF IMAGERY OF EXISTENTIALISM IN THE STORIES BY OSMAN NECMİ GÜRMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Dağ Gümüş  
VEHBİ BARDAKÇI’NIN ŞEYH BEDREDDİN DESTANI ADLI ROMANINDA İDEOLOJİNİN ARAÇSALLAŞTIRILMASI
Sayı 22, s.211-234

THE INSTRUMENTALIZATION OF IDEOLOGY IN THE VEHBI BARDAKÇI’S NOVEL OF THE EPIC OF SHEIKH BEDREDDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş Kayan  
TARİHİN KURMACALIĞI, EDEBİYATIN GERÇEKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE EROL TOY’UN “AZAP ORTAKLARI” ROMANINDA ŞEYH BEDREDDİN
Sayı 22, s.235-267

THE FICTION OF HISTORY, THE REALITY OF LITERATURE IN THE FRAME IN THE NOVEL AZAP ORTAKLARI BY EROL TOY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami Alan  
METİN SAVAŞ’IN ZEMHERİ KUYUSU ROMANINDA YAŞAYAN TÜRKÇE MESELESİ
Sayı 22, s.269-289

THE PROBLEM OF LIVING TURKISH IN THE NOVEL OF METİN SAVAŞ’S ZEMHERİ KUYUSU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Atay  
TOPLUMUN NABZINI TUTAN BİR METİN ÖRNEĞİ OLARAK ÖMER SEYFETTİN’İN “ŞÎMELER” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 22, s.291-305

AS A SAMPLE OF TEXT ON THE NUTRITION OF THE SOCIETY AN EVALUATION OF ÖMER SEYFETTİN'S STORY OF THE NAMES OF “ŞÎMELER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü Can Balta  
FÜRUZAN'IN "GECENİN ÖTEKİ YÜZÜ" ADLI HİKÂYESİNDE DUYU UNSURLARI
Sayı 22, s.307-327

SENSORY ELEMENTS OF FÜRUZAN'S STORY "GECENİN ÖTEKİ YÜZÜ"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Kalın  
ŞAİRİN EPOSUNDAN FİLOZOFUN LOGOSUNA ŞEYH BEDREDDİN İMGESİ
Sayı 22, s.329-354

THE IMAGE OF SHEIKH BEDREDDİN FROM THE EPHOS OF POET TO THE LOGOS OF PHILOSOPHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Alıcı  
KEMAL BİLBAŞAR’IN CEMO VE MEMO ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET YANSIMALARI
Sayı 22, s.355-375

REFLECTIONS OF SOCIAL GENDER IN KEMAL BİLBAŞAR'S NOVELS CEMO AND MEMO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Evis  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EDEBİYAT ŞEHİR HAFIZA -TÜRK ROMANINDA HAFIZA MEKÂNI OLARAK ŞEHİR (1940-1960)-
Sayı 22, s.377-384

EDEBİYAT ŞEHİR HAFIZA -TÜRK ROMANINDA HAFIZA MEKÂNI OLARAK ŞEHİR (1940-1960)-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu Oylubaş Katfar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAP DEĞERLENDİRME: OSMANLI’YI TAHAYYÜL ETMEK TARİHSEL ROMANDA FATİH TEMSİLLERİ
Sayı 22, s.385-392

BOOK REVİEW: OSMANLI’YI TAHAYYÜL ETMEK TARİHSEL ROMANDA FATİH TEMSİLLERİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri