ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TARİHİN KURMACALIĞI, EDEBİYATIN GERÇEKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE EROL TOY’UN “AZAP ORTAKLARI” ROMANINDA ŞEYH BEDREDDİN
(THE FICTION OF HISTORY, THE REALITY OF LITERATURE IN THE FRAME IN THE NOVEL AZAP ORTAKLARI BY EROL TOY )

Yazar : Savaş Kayan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 235-267


Özet
Roman, tarihi olay ve kişilerden konu olarak yararlanır. Erol Toy’un Azap Ortakları adlı romanında Şeyh Bedreddin’in hayatı ve düşünceleri, müritleri Börklüce ve Torlak ile başlattıkları isyan konu edilmiştir. Yazar, tarihi bir gerçekliği, Marksist ideoloji çerçevesinde kurgulamıştır. Bedreddin, eserde yüceltilmiş, önder bir kişi olarak yer alır. Yeryüzü cenneti olarak adlandırılan sınıfsız, sömürüsüz, ütopik bir düzen kurulmaya çalışılır. Ortaklar, bu düzenin ilk örneğidir. Ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen egemen sınıf, Bedreddin ve müritlerinin isyanını kanlı bir şekilde bastırır. Toplumcu gerçekçi eserlerde yazar, olumlu bir tip çizer ve bu kahraman aracılığıyla geleceğin toplum yapısını kurgular. Bedreddin, romanda, ayaklanmanın düşünce yönünü temsil eden bir devrimcidir. Bu makalede Şeyh Bedreddin isyanının Azap Ortakları romanında, tarihi kaynaklar ve yazarın Marksist bakışı doğrultusunda kurmaca gerçekliğe dönüştürülmesi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Erol Toy, Azap Ortakları, Şeyh Bedreddin, yeryüzü cenneti, tarih, kurmaca

Abstract
The novel makes use of historic events and characters as subject. The life and thoughts of Sheikh Bedreddin and the rebellion which his disciples Börklüce and Torlak start are the subject of the novel called Azap Ortakları by Erol Toy. The author has fictionalised a historical reality in the frame of Marxist ideology. Bedreddin takes place as a glorified leader at the work. A utopian order called the heaven on earth without classes and exploitation is tried to be established. The partners are the first examples of this order. The dominant class which doesn’t want to lose its privilege suppresses the rebellion gorily. In social realistic works, the author draws a positive type and constructs the social structure of the future through this hero. In the novel, Bedreddin is a revolutionary who represents the thinking aspect of the uprising. It is emphasized in this article that Sheikh Bedreddin rebellion has been converted to a fictional reality according to the historical sources and the Marxist perspective of the author in the novel Azap Ortakları.

Keywords
Erol Toy, Azap Ortakları, Sheikh Bedreddin, the heaven on earth, history, fiction

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri