ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

FÜRUZAN'IN "GECENİN ÖTEKİ YÜZÜ" ADLI HİKÂYESİNDE DUYU UNSURLARI
(SENSORY ELEMENTS OF FÜRUZAN'S STORY "GECENİN ÖTEKİ YÜZÜ" )

Yazar : Şükrü Can Balta    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 307-327


Özet
Edebi metne getirilen her farklı yorum, yeni bir anlam biriktirmektir. Edebiyat metnini besleyen kaynak, salt hayali unsurlar değildir. Bilakis edebiyat, hayatın bizzat kendisinden ilham alır. Dolayısıyla her edebi tür gibi hikâye de, ihtiyaç duyduğunda diğer disiplinlerden istifade edebilmektedir. “Duyu”, ilk bakışta fizyoloji dalına ilişkin bir kavram gibi görünse de sanat eserleri için önemli bir başlıktır. Türk edebiyatının başarılı hikâyecilerinden olan Füruzan, eserlerinde ayrıntılara oldukça önem verir. Bu amaçla duyusal unsurlardan da faydalanmaktadır. Bu çalışmamızda, Füruzan’ın “Gecenin Öteki Yüzü” hikâyesinde yer alan farklı duyusal başlıkların metin içindeki işlevselliği üzerinde durmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Füruzan, hikâye, duyu, fizyoloji

Abstract
Every different interpretation made for a literary text, saves new meanings. Literary textes are not only feeded by imaginary factors. Far from it literature is inspired by life. Therefore like any literary genre does, so the story exploits from other disciplines if it needs to. However it seems like just a related term for physiology, “sense” is also an important title for art works. One of the successfull story writers in Turkish literature Füruzan, pretty cares about the details in her stories. For this purpose, Füruzan exploits also from sensorial factors. This work studies the functionality of different sensorial headlines in Füruzan’s story “Gecenin Öteki Yüzü”.

Keywords
Füruzan, story, sense, physiology

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri