ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DURALİ YILMAZ’IN ŞEYH BEDRETTİN İSYANCI BİR SUFİNİN DARAĞACI YOLCULUĞU ROMANI ÜZERİNDE BİR İNCELEME
(DURALİ YILMAZ'S JOURNEY OF ŞEYH BEDRETTİN A REBELLANT SUF AN INVESTIGATION ON THE NOVEL )

Yazar : Duygu Gül Bilir    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 55-79


Özet
Kurmaca ve fantezinin peşinde olan sanatkâr için tarih, istediği gibi yoğurup şekillendirebileceği, üzerine kendi gerçekliğini inşa edebileceği bir oyun alanıdır. Özellikle karanlıkta kalmış haklarında gerçekliği kanıtlanabilir bilgiye ulaşılmamış tarihî dönemler, kişiler ve olaylar sanatkârlara daha serbest bir alan sunar. Hakkında kısıtlı bilgiye sahip olunan, 15. yüzyıl Osmanlısında Kıyı Ege’de patlak veren isyandan sorumlu tutularak idam edilen Şeyh Bedrettin, sanatkârları kendine çeken tarihî bir kişiliktir. Söylenti ile gerçekliğin birbirine karıştığı yaşamıyla farklı çevrelerce sahiplenilen Şeyh Bedrettin, Cumhuriyet’in erken döneminde ilk olarak Şerefettin Yaltkaya tarafından inceleme konusu yapılır. Şeyh Bedrettin’in düşünce dünyası ve adının karıştığı isyan hareketi Marksist görüşe sahip sanatkârların Şeyh Bedrettin’i tarihteki ilk Marksist olarak anlamlandırmasına neden olur. Şeyh Bedrettin’le alakalı bilimsel ve sanatsal çalışmalar arttıkça farklı görüşlere sahip sanatkârlar, Şeyh Bedrettin imajını kendi gerçeklikleriyle yeniden kurarlar. Sanatkârın dünya görüşüne göre Şeyh Bedrettin Marksist bir isyancı ya da haksızlığa uğramış bir sufi olarak kurmaca dünyalardaki yerini alır. Bu çalışmada Durali Yılmaz’ın İsyancı Bir Sufi’nin Darağacı Yolculuğu romanın kurmaca dünyasındaki Şeyh Bedrettin imajı incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Şeyh Bedrettin, isyan, tarih, kurmaca

Abstract
For an artist in pursuit of fiction and fantasy, history is a treasure that he can make his own reality upon which he can knead and shape as he wishes. Some of the darker historical periods, which are more difficult to access, which are clear about them, are focused and the events are more attractive to the artists. Sheikh Bedrettin, who was held responsible for the rebellion that erupted in the coastal Aegean of the 15th century Ottoman Empire, is an attractive personality for artists. Sheikh Bedrettin was first examined by Şerefettin Yaltkaya in the early period of the Republic. Sheikh Bedrettin's world of thought and the rebellion movement in which his name is confused The signature of the artists with a Marxist view leads to the interpretation of Sheikh Bedrettin's first Marxist in history. As Sheikh Bedrettin's technological background and approach increases, artists who have different views establish their own designs that show the image of Sheikh Bedrettin. According to the artist's worldview, Sheikh Bedrettin takes his place in the fictional worlds as a Marxist rebel or an unjust Sufi. Buyan Durali Yılmaz's novel of The Insurgent Sufi's Darağacı Journey to explore the image of Sheikh Bedrettin in the fictional world.

Keywords
Sheikh Bedrettin, revolt, history, fiction

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri