Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Beşir Ayvazoğlu
Editör(ler)
İlyas Dirin
İstanbul  2011
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Recep Duymaz  
GENÇ KALEMLER DERGİSİNİN ESTETİK ANLAYIŞI

 6, Ss, 1-42

THE AESTHETICS OF THE GENÇ KALEMLER MAGAZINE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nurullah Çetin  
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN SAHNENİN DIŞINDAKİLER ADLI ROMANINA MİLLİ MÜCADELE'NİN YANSIMASI

 6, Ss, 43-59

THE REFLECTIONS OF MİLLİ MÜCADELE (THE NATIONALIST STRUGGLE) ON AHMET HAMDİ TANPINAR'S NOVEL SAHNENİN DIŞINDAKİLER

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şahika Karaca  
MAHADARAK VE BİKES ROMANLARINDA KADIN MESELESİ

 6, Ss, 61-75

WOMANHOOD ISSUE IN THI NOVELS MUHADARAT AND BİKES

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nuran Özlük  
KEMAL TAHİR'İN ESERLERİNDE EDEBİYATÇILARIMIZ

 6, Ss, 77-120

TURKISH MEN OF LETTERS IN KEMAL TAHİR'S WORKS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Samsakçı  
GERÇEKLİĞİN İDRAKİ VE ÜSLUP SORUNLARI BAĞLAMINDA BENİM ADIM KIRMIZI

 6, Ss, 121-138

MY NAME IS RED IN THE CONTEXT OF THE COGNITION OF THE REALITY AND THE PROBLEMS OF STYLE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Öztürk Emiroğlu  
MALGORZATA LABECKA-KOECHEROWA'S PLACE IN POLAND'S TURKOLOGY (1917-2011)

 6, Ss, 139-148

POLONYA TÜRKOLOJİSİNDE MALGORZATA LABECKA-KOECHEROWA'NIN YERİ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşe Demir  
ANLATILMAYANIN İZİNİ SÜRMEK: NAZLI ERAY'IN HİKAYELERİNDE FANTASTİK

 6, Ss, 149-163

FOLLOWING THE UNWRITTEN: THROUGH THE STORIES OFLI ERAY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hanifi Aslan  
HİKÂYE-İ HALİD ZİYA (HALİD ZİYA UŞAKLIGİL'İN HİKÂYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME)

 6, Ss, 165-192

ANALYSIS OF THE STORIES BY HALİD ZİYA UŞAKLIGİL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mahfuz Zariç  
HÜSEYİN SU ÖYKÜLERİNDE MİTİK UNSURLAR, ANAÖRGELER VE MOTİFLER

 6, Ss, 193-218

MYTHCAL ELEMENTS AND LEITMOTIVS IN THE STORIES OF HÜSEYİN SU

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hayrettin Orhanoğlu  
İMGELERLE HİLMİ YAVUZ'UN ŞİİR DÜNYASI

 6, Ss, 219-256

THE POETICAL WORLD OF HİLMİ YAVUZ THROUGH IMAGES

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Korhan Altunyay  
YAHYA KEMAL'İN TANRI, VARLIK VE İNSAN ANLAYIŞI: KENDİ GÖK KUBBEMİZ'E METİNSEL AÇIDAN BİR BAKIŞ

 6, Ss, 275-271

THE NOTIONS OF GOD, EXISTENCE AND HUMAN BEING IN YAHYA KEMAL: A TEXT ORIENTED VIEW OF KENDİ GÖK KUBBEMİZ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Oğuzhan Karaburgu  
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN'IN TİYATRO ESERLERİNE YENİ BİR TASNİF TEKLİFİ

 6, Ss, 273-284

ANEW PROPOSAL OF CLASSIFICATION FOR THE THEATRICAL WORKS OF ABDÜLHAK HAMİD TARHAN

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayça Okurlar  
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ÇOCUK TİYATROSUNDA (1923-1950) ÇOCUK VE EĞİTİM

 6, Ss, 285-310

CHILDREN AND EDUCATION IN THE REPUBLICAN TURKISH CHILDREN'S THEATRE (1923-1950)

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Koçak  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EDEBİYAT VE EDEBİ ESER ÜZERİNE

 6, Ss, 311-315Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gürkan Yavaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YUSUF ZİYA ORTAÇ HAKKINDA YENİ BİR ÇALIŞMA

 6, Ss, 315-318Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nilüfer Aka  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: REŞAT NURİ GÜNTEKİN'İN ROMANLARINDA HASTALIK

 6, Ss, 318-321Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Burcu Aslan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ŞİİR TAHLİLİ TEORİ-UYGULAMA

 6, Ss, 225-226Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bülent Ahmet Turan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: POSTMODERN PENCEREDEN "UZUN İHSAN EFENDİ"YE BAKMAK

 6, Ss, 321-323Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yakup Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EDEBİYAT SANATI VE BİLİMİ

 6, Ss, 323-329Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emir Ali Çevirme  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ATTİLA İLHAN ROMANCILIĞI ÜZERİNE KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA: ROMANCI YÖNÜYLE ATTİLA İLHAN

 6, Ss, 329-334Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |