Abstract


ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN'IN TİYATRO ESERLERİNE YENİ BİR TASNİF TEKLİFİ
Türk edebiyatının en orijinal simalarından biri olan Abdülhak Hânid Tarhan, kırk kadar eserinin yirmi dört tanesini tiyatro türünde vermiştir. Bu yirmi dört tiyatro eseri, çeşitli zamanlarda araştırmacı ve akademisyenler tarafından tasnif edilmiştir. Yapılan her tasnif kendisinden önceki tasnifleri geliştirmek ve bu tasniflerin hatalarını gidermek adına yapılsa da maalesef kapsayıcı bir tasnife ulaşılamamıştır. Bu yazı ile daha önce yapılan tasnifler değerlendirilmiş, bu değerlendirme neticesinde de daha kapsayıcı ve kuşatıcı bir tasnif teklifinde bulunulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Abdülhak Hfunid Tarhan, tiyatro, oyun, tasnif, Tanzimat edebiyatı.
Kaynakça