Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Bahtiyar Aslan
Editör(ler)

İstanbul  2015
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Abdullah Uçman  
TANZİMAT’TAN SONRA YENİLİĞİ HAZIRLAYAN ŞARTLAR: DİL, EDEBİYAT VE MATBUAT

 14, Ss, 9-20

THE CONDITIONS PREPARING THE MODERN AFTER TANZIMAT: LANGUAGE, LITERATURE AND PRESS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bâki Asiltürk  
HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN AGANTA BURİNA BURİNATA ROMANINDA OTOBİYOGRAFİK YANSIMALAR VE TANIKLIKLAR

 14, Ss, 21-56

AUTOBIOGRAPHICAL REFLECTIONS AND TESTIMONIES ON THE NOVEL AGANTA BURINA BURINATA BY HALİKARNAS BALIKÇISI

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Güneş  
ARAYIŞTAN YENİDEN DOĞUŞA ARKETİPSEL ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU ROMANI

 14, Ss, 57-80

FROM THE EXPLORING TO THE REBIRTH: THE NOVEL MATMAZEL NORALİYANIN KOLTUĞU IN CONTEXT OF ARCHETYPAL ANALYSIS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Gariper  
SABAHATTİN ALİ’NİN KAĞNI HİKÂYESİYLE NÂZIM HİKMET’İN KUVAYI MİLLİYE DESTANINDA KAĞNI ÖĞESİ ETRAFINDA KİMİ METİNLERARASILIKLAR

 14, Ss, 81-90

SOME SIMILARITIES ABOUT THE ITEM OF KAĞNI IN THE EPIC OF KUVAYI MİLLİYE BY NAZIM HİKMET TOGETHER WITH THE STORY OF KAĞNI (THE TUMBREL) BY SABAHATTİN ALİ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Samsakçı  
SANAT-EDEBİYATTA “YALAN”IN YERİ VE DEĞERİ ÜZERİNE

 14, Ss, 91-109

THE SITATION AND SIGNIFICANCE OF LIE IN LITERATURE-ART

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Yılmaz  
ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN ROMANLARINDA ANIMSAMA VE KOLEKTİF BELLEĞİN İŞLEVLERİ

 14, Ss, 111-130

REMEMBRANCE AND COLLECTIVE MEMORY FUNCTIONS IN ABDULHAK SİNASİ HİSAR’S ROMANS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet SARIGÜL  
TÜRK İNANIŞLARINDA TANRI-KADER-DİN KAVRAMLARI VE AYTMATOV ANLATILARINA YANSIMALARI

 14, Ss, 131-164

“GOD-DESTINY-RELIGION” DEFINITIONS IN TURKISH TRADITIONS AND THEIR REFLECTION IN AITMATOV’S BOOKS PREFACE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Arif Özgen  
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ÖYKÜLERİNDE GÜLME FENOMENİ VE KOMİĞİN ANLAMLANDIRILMASI

 14, Ss, 165-186

LAUGHTER PHENOMENON AND EXPLAINING THE MEANING OF COMIC IN HUSEYIN RAHMI GURPINAR’S STORIES

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Adem Polat  
TOPLUMCU ŞİİR SÖYLEMİNDE İKİNCİ YENİ DÜŞMANLIĞI

 14, Ss, 187-193

HOSTILITY AGAINST İKİNCİ YENİ IN DISCOURS OF SOCIALIST POETRY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Büşra Çopuroğlu  
TÜRK EDEBİYATINDA MELÂL: 1950 KUŞAĞINDA BİR BUNALTI

 14, Ss, 195-207

MISERYIN TURKISH LITERATURE: BUNALTI (AN ANGUISH) IN THE 1950 GENERATION

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kağan Gariper  
KAYBEDENLER KULÜBÜ’NDE VAROLUŞÇULUK VE ABSÜRT

 14, Ss, 209-224

EXISTENTIALISM AND THE ABSURD AT KAYBEDENLER KULÜBÜ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emir Ali Çevirme  
A’MÂK-I HAYÂL’DEKİ “KARŞITLIKLAR” ÜZERİNE BİR İNCELEME

 14, Ss, 225-254

A’MÂK I HAYÂL IN “OPPOSİTİONS” AN INVESTIGATION

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sümeyye Dinler Köksal  
DİLAVER CEBECİ’NİN ŞİİRLERİNDE MİLLİ KİMLİĞİN GÖRÜNÜMLERİ

 14, Ss, 255-274

THE PROFILES OF THE NATIONAL IDENTITY IN DİLAVER CEBECİ’s POEMS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Musa Eraslan  
KAFKA’NIN KOVA SÜRÜCÜSÜ’NDE ECO’NUN AÇIKLIK İZLERİ

 14, Ss, 275-289

THE CLARITY SIGNS IN KOVA SÜRÜCÜSÜ OF KAFKA

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Elif Öksüz Güneş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OYUNDA OYUN POSTMODERN ROMAN

 14, Ss, 291-293Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Zehra Kaplan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: LATİFE TEKİN’İN ROMANCILIĞI

 14, Ss, 295-300Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |