Baş Editör(ler)

Değerli okurlar,

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 14. yılında 28. sayısıyla karşınızda bulunmaktadır.

Bu sayıda sekiz makale ve bir tanıtım yazısı yer alıyor. Makalelerin ikisinin şiir, ikisinin öykü, birinin biyografi, üçünün roman üzerinde toplanmış olduğu görülmektedir.


Baş Editör(ler)

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ


Editör(ler)

Prof. Dr. İbrahim TÜZER
Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER


Ankara  2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Muhammed Hüküm  
SEZAİ KARAKOÇ’UN BİYOGRAFİK/MONOGRAFİK KİTAPLARINDA ESTETİK ÖZELLİKLER

 28, Ss, 001-028

AESTHETIC FEATURES IN BIOGRAPHIC/MONOGRAPHIC BOOKS OF SEZAİ KARAKOÇ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.518
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gökhan Tunç  
OKUMA KONTRATI VE MEHMET ÂKİF ERSOY’UN SAFAHAT’ININ BAŞLIKSIZ ŞİİRİİ

 28, Ss, 029-050

READING CONTRACT AND UNTITLED POEM OF MEHMET ÂKİF ERSOY’S BOOK SAFAHAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.528
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ali Karahan  
“BANA ARTIK ÖLÜP GİTMEK YARAŞIR”: OKTAY RİFAT’IN BAY LEAR ROMANINDA YAŞLILIK OLGUSUNUN GÖRÜNÜMLERİ

 28, Ss, 051-076

“IT’S RIGHT TIME FOR ME TO GO GENTLE INTO THAT GOOD DEATHS”: FORMS OF ELDERLINESS PHENOMENON IN THE OKTAY RİFAT’S BAY LEAR NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.522
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ferhat Çetinkaya  
AHMET REŞİT’İN (REY) HYDE PARK’TAN GEÇERKEN ŞİİRİNE YAZDIĞI NAZİRE ÜZERİNE BAZI DİKKATLER

 28, Ss, 077-106

SOME CONSIDERATIONS ON THE NAZIRE WRITTEN BY AHMET REŞİT (REY) TO HIS POEM "HYDE PARK'TAN GEÇERKEN"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.525
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Funda Keskin Ünlü -  
İSMAİL GÜZELSOY’UN DEĞMEZ ADLI ROMANINDA ANLAM ÜRETİCİ OLARAK LEİTMOTİFİN İŞLEVİ

 28, Ss, 107-130

THE FUNCTION OF LEITMOTIF AS MEANING GENERATING IN ISMAİL GUZELSOY’S NOVEL “DEGMEZ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.520
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Meltem Akın  
L’AUTOREMINISCENCE INTERTEXTUELLE DANS VESTIAIRE DE L'ENFANCE ET DU PLUS LOIN DE L'OUBLI DE PATRICK MODIANO

 28, Ss, 131-156

PATRICK MODIANO’NUN VESTIAIRE DE L’ENFANCE VE DU PLUS LOIN DE L’OUBLI (EN UZAĞINDAN UNUTUŞUN) İSİMLİ ESERLERİNDE METİNLERARASI ÖZANIMSAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.516
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Özlem Öztok  
HALİT ZİYA’NIN MÂİ YALI HİKÂYESİNDE BİREYİN KENDİNİ ARAYIŞINA TANIK OLMAK

 28, Ss, 157-174

TO BE WITNESS THE SEALING OF THE INDIVIDUAL IN HALİT ZİYA'S STORY OF MÂİ YALI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.524
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Birsel Sağıroğlu  
NEVROTİK ÖZNENİN KAYIP NESNESİ: “VAPUR”

 28, Ss, 175-200

THE LOST OBJECT OF THE NEUROTIC SUBJECT: “VAPUR”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.529
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Duran Arslan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FRAGMANLAR: GERÇEKLİKTEN KOPARILMIŞ İMGE'YE DAİR

 28, Ss, 201-205

ABOUT FRAGMANLAR: GERÇEKLİKTEN KOPARILMIŞ İMGE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |