Abstract


AHMET REŞİT’İN (REY) HYDE PARK’TAN GEÇERKEN ŞİİRİNE YAZDIĞI NAZİRE ÜZERİNE BAZI DİKKATLER

Yeni Türk şiirinin Divan şiiri geleneğinden uzaklaşarak Batı şiirine yakınlaşmasında Tanzimat şairleri arasında Abdülhak Hâmid’in yaptığı yenilikler sıkça dile getirilir. Bu yeniliklerin başında romantik tabiat anlayışını Türk edebiyatı ile buluşturması önemlidir. Nitekim onun sanat görüşünü beğenen ve eserlerine öykünerek yeni eserler kaleme alan birçok kişi, romantik tabiat anlayışının tesiri altına girmiştir. Gerek Sahra ve Belde kitapları gerek Hindistan’dayken yazdığı bazı şiirlerinde romantik sanat anlayışı bariz bir şekilde hissedilir. Hâmid’in romantik tabiat anlayışı ile kaleme aldığı eserlerinden biri olan Hyde Park’tan Geçerken şiiri büyük bir takdir topladığı gibi ona nazireler de yazılmıştır. Adı Servetifünûn edebiyatçıları ile anılan Ahmet Reşit (Rey) bu şiire yazdığı nazire ile Hâmid’in sanat anlayışına öykünenlerden biridir. Daha çok edebiyat eleştirisi ve belagat hakkında yazdığı eserleri ile tanınan Ahmet Reşit aynı zamanda şiirler de kaleme almıştır. İlk şiirlerinden biri olan Hyde Park’tan Geçerken şiirine yazdığı nazire üzerinde bugüne kadar yeterince durulmamıştır. Ahmet Reşit, söz konusu nazirede Hâmid’in sanat anlayışına öykünerek tabiatı ve kendi “ben”ini romantik bir pencereden anlatır. Bu çalışmada Ahmet Reşit’in sanatı üzerinde durulacak ve Hyde Park’tan Geçerken şiirine yazdığı nazire tahlil edilecektir. Ayrıca bugüne kadar bütünüyle Latin harflerine aktarılmayan söz konusu nazire Latin harflerine aktarılacaktır.Keywords
Abdülhak Hâmid, Ahmet Reşit, Romantizm, Nazire.
Kaynakça