Abstract


SEZAİ KARAKOÇ’UN BİYOGRAFİK/MONOGRAFİK KİTAPLARINDA ESTETİK ÖZELLİKLER

Öz Biyografi türü, insanoğlunun yeryüzündeki yolculuğu esnasında bıraktığı izleri, eylemlerin arkasında yatan düşüncelerin kavranıp aktarılmasına dayalı bir yazma biçimi olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple sanatçılar ve yazarlar yaşamları ile topluma mal olmuş şahsiyetlerin yaşamlarını düşünce geliştirmek için aktarma tercihinde bulunurlar. Sezai Karakoç’un şiir, hikâye, tiyatro gibi edebî eserlerden oluşan bir külliyatının yanında İslam, sanat, edebiyat, medeniyet, ekonomi gibi birçok konuyu odağa alan bir düşünce eserleri külliyatı vardır. Bu külliyat içinde Mehmed Âkif, Yunus Emre ve Mevlânâ isimli inceleme kitapları bir şairin kaleminden çıkan biyografi ve inceleme eserleri olarak dikkat çekicidir. Karakoç’ın Yitik Cennet adlı eseri de edebî bir peygamberler tarihi yorumu olarak değerlendirilebilir. Bu tebliğde Karakoç’un Yunus Emre, Mevlânâ, Mehmed Âkif ve Yitik Cennet eserlerinde kurduğu estetik ve sembolik yapının düşünsel arka planı yorumlanmaya gayret edilecektir.Keywords
Yunus Emre, Mevlânâ, Mehmed Âkif, Yitik Cennet, biyografi, Sezai Karakoç
Kaynakça