Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Editör(ler)
Doç. Dr. İbrahim Tüzer - Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper
Ankara  2017
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Emel Aras  
BİR ARINMA BİÇİMİ OLARAK KENDİ ESERİNİ YOK ETMEK: "MAİ VE SİYAH" VE "USTA İLE MARGARİTA"

 17, Ss, 1-19

DESTROYING HIS OWN WORK AS A WAY OF CATHARSIS: "MAİ VE SİYAH" AND "MASTER AND MARGARİTA"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.259
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Selçuk Atay  
METAFORDAN ÜSLÛBA YALNIZ BİR ROMAN: AYNADAKİ YALAN

 17, Ss, 20-31

A LONELY NOVEL FROM METHAPHOR TO ITS STYLE: AYNADAKİ YALAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.258
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yunus Balcı  
TANPINAR ROMANCILIĞINDA TRAJİK İRONİ

 17, Ss, 32-39

TRAJIC IRONY ON TANPINAR'S NOVELIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.263
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sinan Bakır  
MODERN TÜRK ŞİİRİNDE ANLATIMCI TEKNİK

 17, Ss, 40-64

Narrative Technique In Modern Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.256
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Pınar Dağ Gümüş  
YER DEMİR GÖK BAKIR VE ÖLMEZ OTU ROMANLARINDAKİ MİTİK ÖGELERİ KAHRAMANIN YOLCULUĞU BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ

 17, Ss, 65-87

THE READING STUDY OF THE MYTHIC ELEMENTS WITHIN THE CONTEXT OF THE QUEST OF THE HERO IN THE NOVELS, IRON EARTH COPPER SKY AND THE UNDYİNG GRASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.266
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Evis  
LUCIEN GOLDMANN’IN EDEBİYAT/ROMAN SOSYOLOJİSİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU ROMANININ İNCELENMESİ

 17, Ss, 88-104

ANALYSING OF MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU IN THE CONTEXT OF LUCIEN GOLDMANN’S LITERATURE/NOVEL SOCIOLOGY UNDERSTANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.250
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Gariper  
RUBAİ BAĞLAMINDA ŞİİR VE FELSEFE

 17, Ss, 105-116

POETRY AND PHILOSOPHY IN RUBAİ CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.271
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bilgin Güngör  
MURAT KOÇ’UN HER ŞEY BANA KARŞI ROMANINA GENEL BİR BAKIŞ

 17, Ss, 117-131

A GENERAL REVIEW TO MURAT KOÇ'S NOVEL NAMED HER ŞEY BANA KARŞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.261
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

E. Candan İri  
VASIF ÖNGÖREN’İN ASİYE NASIL KURTULUR OYUNU ÜZERİNE EPİK TİYATRO BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

 17, Ss, 132-150


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.255
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Betül Hastaoğlu Özbek  
NAMIK KEMAL’İN ROMANLARINDA ROMANTİK DOĞA ALGISI

 17, Ss, 151-163

Romantic Nature Perception in the Novels of Namık Kemal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.252
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet SARIGÜL  
SOSYAL DEĞİŞİMLER KUŞAĞINDA DEĞİŞMEYENLER GERÇEĞİ VE AYTMATOV ESTETİĞİ-1

 17, Ss, 164-184

THE TRUTH IN THE SOCIAL CHANGES AND THE TRUTH IN THE AYTMATOV-1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.253
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Şen  
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE AŞKIN HALLERİ/FENOMENOLOJİSİ (GÖRÜNGÜSÜ) ÜZERİNE BİR İNCELEME

 17, Ss, 185-206

A RESEARCH ON PHENOMENOLOGY/APPEARANCE OF LOVE IN THE TURKISH POETRY OF REPUBLIC PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.269
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ebru Vural Arslan  
YAŞAR KEMAL'İN ORTADİREK ADLI ROMANINDA KOZMİK AĞAÇ İMGESİ: ZİYARET CEVİZİ

 17, Ss, 207-215

THE SYMBOL OF THE COSMIC TREE IN YASAR KEMAL'S NOVEL WHICH IS NAMED THE WIND FROM THE PLAIN: HOLY WALNUT TREE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.267
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İbrahim Şahin  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “SUAD’IN MEKTUBU” BAŞLIKLI MÜSVEDDELERİ

 17, Ss, 216-308


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.251
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sinan Bakır  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PEYAM-I EDEBİ'DE EDEBİ TENKİT

 17, Ss, 309-311

Peyam-ı Edebi'de Edebi Tenkit

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |