ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

18 SayıEditör
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. İbrahim Tüzer - Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper

Ankara  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKubilay Aktulum  
YAZINSAL METİNLERDE DEĞERLERİN YAZINBİLİMİ
Sayı 18, s.01-16

POETICS OF VALUES IN LITERARY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Vural Arslan  
MELİH CEVDET ANDAY’IN RAZİYE ADLI ROMANINDA İDEALİZE EDİLMİŞ YAŞAMIN ELEŞTİRİSİ VE YIKIMI
Sayı 18, s.17-32

THE CRITICISM AND COLLAPSE OF AN IDEALIZED LIFE IN THE MELİH CEVDET ANDAY NOVEL RAZİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Balcı  
MODERN İNSANIN DEĞER KAYBI VEYA MODERNİST MANİFESTO ÜÇ FLANEUR: NİTELİKSİZ ADAM, AYLAK ADAM, LÜZUMSUZ ADAM
Sayı 18, s.33-41

THE LOSS OF VALUE OF MODERN HUMAN OR MODERNİST MANİFESTO THREE FLANEURS: THE MAN WİTHOUT QUALİTİES, THE USELESS MAN, THE IDLE MAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş Bingöl  
ŞAİRİN ROMANI YAHUT ŞAİRİN VAROLUŞU
Sayı 18, s.42-58

THE POET’S NOVEL OR THE EXISTENCE OF POET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.276
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Biricik  
TÜRK ROMANINDA (1980-1990) GÖÇÜN SOSYOLOJİK ETKİSİ: ÖTEKİLER
Sayı 18, s.59-74

IMMIGRATION’S SOCIOLOGICAL IMPACT IN TURKISH NOVEL (1980-1990): THE OTHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Dağ Gümüş  
ÇÖPLÜĞÜN GENERELİ ROMANINDA KARŞIÜTOPYAYI KURAN ÖGELER: KOLEKTİF BELLEK YİTİMİ VE UNUT(TUR)MA
Sayı 18, s.75-88

THE FACTORS CONSTİTUTİNG DYSTOPİA İN THE NOVEL THE GENERAL OF THE GARBAGE DUMP : COLLECTİVE AMNESİA AND FORGETTİNG, CAUSİNG TO FORGET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Demir  
TÜRK EDEBİYATINDA BALKANLI KİMLİĞİ VE MEŞRUİYET DEĞERLERİ
Sayı 18, s.89-102

IDENTITY OF BALKANITE IN TURKISH LITERATURE AND LEGITIMATION VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçil Dumantepe  
ÜÇ İZMİRLİ YAZARIN ÜÇ GÜNCEL ROMANINDAN İZMİR'E VE İZMİR YANGININA BAKIŞ
Sayı 18, s.103-126

VIEV OF IZMIR AND IZMIR FIRE THROUGH THREE CURRENT NOVELS OF THREE AUTHORS OF IZMIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Gariper Yasemin BAYRAKTAR  
HÜRRİYET KASİDESİ’NİN DEĞERLER DİZGESİ ÜZERİNDE KİMİ BELİRLEMELER
Sayı 18, s.127-141

SOME DETERMINATIONS ON THE VALUE SYSTEM OF “HÜRRİYET KASİDESİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kağan Gariper  
SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDRETTİN DESTANI’NI DEĞERLER DİZGESİ BAĞLAMINDA OKUMAK
Sayı 18, s.142-155

READING SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDRETTİN DESTANI WITHIN THE CONTEXT OF VALUE SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev Onder  
BİR ADA HİKÂYESİ’NDE TARİH, KİMLİK, BELLEK
Sayı 18, s.156-176

HISTORY, IDENTITY AND MEMORY IN AN ISLAND STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhakim Tuğluk  
KILLARI YOLUNMUŞ MAYMUN ROMANINDA DRAMATİK İRONİ
Sayı 18, s.177-190

DRAMATIC IRONY IN “KILLARI YOLUNMUŞ MAYMUN” NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Atay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PAUL H. FRY VE EDEBİYAT KURAMI
Sayı 18, s.191-193Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri