ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


MODERN İNSANIN DEĞER KAYBI VEYA MODERNİST MANİFESTO ÜÇ FLANEUR: NİTELİKSİZ ADAM, AYLAK ADAM, LÜZUMSUZ ADAM
Edebiyatın bir sanat olarak temel var oluş nedenleri arasında hiç şüphe yok ki insanın kendi varlığına bir değer katma arayışı önde gelir. Bir değer olarak insanın bizzat kendisini veya yaşadığı hayatı anlamada veya anlamlandırmada; ahlaktan estetiğe hayatın içinde var olan değerleri tespit etme veya bunlara yön vermede, bütün güzel sanatların olduğu gibi edebiyatın da büyük katkısı olmuştur. Batı merkezli modern edebiyatlar, temelde insan değerinin yüceliği üzerine inşa edilmiştir. Ancak I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve II. Dünya Savaşı ile daha da güçlenen eğilimler, aksine insanın değerinin yüceliği konusunda şüphelerle doludur. Bireyi bizatihi yaşadığı hayat içerisinde temsil etme bakımından önemli imkânlara sahip olan roman türünde, bu değer üzerindeki sorgulamaları daha yakından görmek mümkündür. Bu yazıda isimleri itibariyle de insanın değeri üzerindeki sorgulamaları vurgulayan, Avusturyalı yazar Robert Musil'in(1880-1942) 1930'da yayımladığı Niteliksiz Adam'ının 1999'da Türkçeye çevrilen birinci cildi ile Sait Faik'in 1947'de yazdığı Lüzumsuz Adam'ı ve Yusuf Atılgan'ın 1959'da yayımlanan Aylak Adam'ı modern insanın değer algısının bir eleştirisi olarak flaneur özelliği gösteren merkez kişileri bakımından ele alınacaktır.

Keywords
Değer, Flaneur, Niteliksiz Adam, Lüzumsuz Adam, Aylak Adam

Advanced Search


Announcements

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri