ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


ÇÖPLÜĞÜN GENERELİ ROMANINDA KARŞIÜTOPYAYI KURAN ÖGELER: KOLEKTİF BELLEK YİTİMİ VE UNUT(TUR)MA
Karşıütopya yazını, gelecek üstüne karamsar bakış sunar ve türlü kaygıları dillendirerek ileride yaşanılabilecek olumsuz durumları gösterme işlevi üstlenir. Karşıütopyalarda erk, özgürlük alanlarını daraltarak bireyler üzerinde totaliter bir yaklaşım sergiler. Buna uygun olarak oluşturulan bürokratik yapılanma; teknoloji, bilim ve medya gibi çeşitli ögeleri ideolojik denetim aygıtı olarak kullanarak baskı, tehdit ya da korku yaratır ve konformist bireylerin oluşumuna zemin hazırlar. Oya Baydar'ın karşıütopya özelliği gösteren Çöplüğün Generali adlı yapıtında, totaliter erk tarafından teknolojik uygulamalarla kolektif belleğin yitime uğratılması ve sonucunda farkındalık yoksunluğu yaşayan, kanıksayan, üç maymunu oynayan konformist bireylerin ortaya çıkışı ve bunun yaratmış olduğu toplumsal kaos konu edilir. Alegorik bir anlatı olarak öne çıkan yapıtta, başkişi durumundaki Psikiyatr'ın kayıp bir coğrafyada bulduğu roman taslağının ışığında, unutulan geçmişin adım adım sorgulanması ve şimdinin anlamlandırılmaya çalışılması ele alınır. Bu çalışmada, Çöplüğün Generali romanının sunduğu veriler çerçevesinde karşıütopyayı kuran ögeler incelenmiştir.

Keywords
Karşıütopya, roman, unutma, bellek yitimi, konformizm, Çöplüğün Generali, Oya Baydar.

Advanced Search


Announcements

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri