ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

13 SayıEditör
Bahtiyar Aslan

Editör Yardımcısı


İstanbul  2015

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Budak  
SELİM İLERİ’NİN ‘YARIN YAPAYALNIZ’ ROMANINDA AŞKIN “ÖZEL” VE “DERİN” HALLERİ
Sayı 13, s.7-30

SPECIAL AND PROFOUND: MODES OF LOVE IN SELİM İLERİ’S NOVEL ‘YARIN YAPAYALNIZ’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Şen  
PHENOMENOLOGY OF VOID / NOTHINGNESS / SENSE IN TURKISH POETRY
Sayı 13, s.31-53

TÜRK ŞİİRİNDE BOŞLUK / HİÇLİK DUYUMUNUN FENOMENOLOJİSİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Gariper Yasemin Küçükcoşkun  
KENDİ ŞİİR ANLAYIŞININ DIŞINA DÜŞMÜŞ BİR ŞAİR: MEHMET ÂKİF’İN POETİK GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA SANATINA BİR BAKIŞ
Sayı 13, s.55-76

A POET WHO FELL OUTSIDE HIS POETRY: A VIEW TO MEHMET ÂKIF’S ART IN CONSIDERATION OF HIS POETIC CONCEPT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Bulut  
RASİM ÖZDENÖREN’İN “HIŞIRTI” VE “GÖL” İSİMLİ ÖYKÜLERİNDE KADINLARIN ONTOLOJİK SORUNLARLA İMTİHANI: İNTİHAR
Sayı 13, s.77-89

SUICIDE: THE STRUGGLE OF WOMEN’S WITH ONTOLOGİAL PROBLEMS IN RASİM ÖZDENÖREN’S SHORT STORIES NAMED “HIŞIRTI” AND “GÖL”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yadigar Şanlı  
ORHAN PAMUK’UN ROMANLARINDA “ÖTEKİ”LEŞTİRİLEN İKİLİ: İSLAM VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
Sayı 13, s.91-110

ISLAM AND TURKISH NATIONALISM WHICH HAVE BEEN INTRODUCED AS “OTHER” IN ORHAN PAMUK’S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre Özsaray  
CEMAL ŞAKAR’IN “ZARURAT-I HAMSE” VE “RENKLER” ÖYKÜLERİNDE MÜLTECİLİK TEMASI
Sayı 13, s.111-123

THE REFUGEE THEME İN CEMAL ŞAKAR’S “ZARURAT-I HAMSE AND RENKLER STORİES”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Değer  
SÂMİHA AYVERDİ VE AZİZE CAFERZADE’NİN TARİHÎ ROMANLARININ ANLATIM TEKNİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 13, s.125-139

EXAMINING THE HISTORİCAL NOVELS OF SAMİHA AYVERDİ AND AZİZE CAFERZADE FROM THE POINT OF NARRATIVE TECHNIQUES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilan Yamaç  
1980 KUŞAĞI TÜRK ŞİİRİ ÇERÇEVESİNDE ŞAVKAR ALTINEL POETİKASININ İNCELENMESİ
Sayı 13, s.141-153

THE RESEARCH OF SAVKAR ALTINEL’S POETRY WITHIN THE FRAMEWORK 1980s TURKISH POETS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hazal Bozyer  
ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 13, s.155-180

AN ANALYSIS ON THE SOURCE OF ÂSAF HÂLET ÇELEBİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emir Ali Çevirme  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: NECİP FAZIL LİTERATÜRÜNE DEĞERLİ BİR KAYNAK: NECİP FAZIL / SICAK YARADA KEZZAP
Sayı 13, s.181-186Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgin Güngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “ZENGİN BİR MADEN”E YENİDEN DÖNÜŞ: AHMET HAMDİ TANPINAR / ÖMRÜN GECESİNDE SÜKÛT
Sayı 13, s.187-192Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Faruk Güler  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE BENLİK ALGISI VE KİMLİK KURGUSU
Sayı 13, s.193-196Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri