ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


RASİM ÖZDENÖREN’İN “HIŞIRTI” VE “GÖL” İSİMLİ ÖYKÜLERİNDE KADINLARIN ONTOLOJİK SORUNLARLA İMTİHANI: İNTİHAR
Bu yazıda, Rasim Özdenören’in “Hışırtı” ve “Göl” isimli öykülerinde “intihar” olgusu, varoluşsal problem açısından incelenecektir. İntihar kavramı, dış dünyanın çelişkileri karşısında varoluş problemi yaşayan bireylerin kendilerini ve yaşamı anlamlandırmalarında psikoloji tutumu da açığa çıkaran önemli kavramlardır. Çünkü insan, yaradılış olarak hayatın sınırlı dairesinden çıkıp kendi varlığını genişleten tek varlıktır. Bunu, idrak yeteneğine borçludur. Dış dünyanın dayatmaları karşısında takınılan tutum, bireylerin idrak süzgecinden geçerek onların psikolojik durumunu derinden etkiler. Hızlı değişimin, değerler dünyası üzerinde meydana getirdiği tahribat nedeniyle kendine ve hayata karşı yabancılaşan bireylerin boşluk ve hiçlik duyguları içinde kıvranmaları, bireyleri yeni anlam arayışına iter. Bu bağlamda varoluşsal birçok sorun yabancılaşma kavramıyla birlikte yürür. Yabancılaşmaya bağlı olarak hiçlik/boşluk, yalnızlık/kaçış, ölüm ve intihar gibi izlekler edebi eserlerin merkezine yerleşir. Rasim Özdenören, bu izleklerden hareket ederek dış dünyanın dayatmalarını bireylerin psikolojik yapısı üzerine inşa eder. Bu nedenle intihar olgusu, dış dünyaya karşı direnç geliştiremediği için çaresizlik içinde debelenen bireylerin psikolojik boyutunu, kadın kimliği etrafında ortaya koyar ve öykülerini hem sosyolojik hem de psikolojik boyuta taşır.

Keywords
Rasim Özdenören, yabancılaşma, varoluş, psikoloji, değerler dünyası, intihar.

Advanced Search


Announcements

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri