ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CEMAL ŞAKAR’IN “ZARURAT-I HAMSE” VE “RENKLER” ÖYKÜLERİNDE MÜLTECİLİK TEMASI
(THE REFUGEE THEME İN CEMAL ŞAKAR’S “ZARURAT-I HAMSE AND RENKLER STORİES” )

Yazar : Yunus Emre Özsaray    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 13
Sayfa : 111-123


Özet
Toplumsal değişimi edebi eserler üzerinden okumaya çalışmanın her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir riski vardır. Tek bir eser ne derece tarihsel bir veri olarak kabul edilebilir ya da toplumsal meselelere ne dereceye kadar objektif bir biçimde ışık tutabilir sürekli tartışılmıştır. Fakat bir yazarın yazarlık serüveni boyunca oluşturduğu metinler toplamını kronolojik bir biçimde, aynı dönemdeki toplumsal değişimle birlikte değerlendirmek tutarlı sonuçlar verebilir. Çalışmada konu edilecek olan Cemal Şakar öykülerinde, kuşağındaki diğer öykücülerden farklı olarak temalar ile toplumsal değişim arasında ciddi bir örtüşme gözlemlenir. Bu çalışmada toplumsal değişimin Cemal Şakar öykülerindeki izleri özet olarak konu edilerek, 80’lerden günümüze kadar toplumsal değişimin birey olarak yazar üzerindeki etkileri de kısaca Cemal Şakar öyküleri üzerinde gözlemlenmeye çalışılacaktır. Portakal Bahçeleri kitabındaki Zaruret-i Hamse ve Renkler öykülerinin temasını oluşturan mültecilik problemine bakış ise makalenin esas konusunu oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal Değişim, 80 Öyküsü, Cemal Şakar, Portakal Bahçeleri.

Abstract
The struggle to analyze the social change by way of literal works always has a risk that should be taken into account. It has always been discussed that to which extent a literal work could be accepted as a historical document or to which extent it could objectively shed light on the social events. However, assessing one author’s total texts which he has produced throughout his writing process chronologically with the social changes in the same period may yield consistent results. In this study, in the Cemal Şakar stories, a serious overlap is observed between different themes from other story writers and social changes in his generation. In this study, the traces of the social changes in Cemal Şakar stories will be discussed. We will try to observe the effects of the social changes since 1980s on the writer as an individual on Cemal Şakar stories. His view to refugee problem which forms the themes of his stories and his book Portakal Bahçeleri will form the basic theme of the article.

Keywords
Social changes, story of 1980, Cemal Şakar, Portakal Bahçeleri.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri