ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Kaynak çalışmaları; edebiyatta yazarın işlediği konuyla birlikte onun bütün toplumsal ve psişik özelliklerinin nereden geldiğiyle de ilgilenir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şairlerinden Âsaf Hâlet Çelebi yaşamı, yazdığı eserler, ilgi alanları ve okuduklarıyla sanatını besleyen kaynakların zenginliğini ortaya koyar. Âsaf Hâlet, içine doğduğu zamanı ve coğrafyayı da kapsayan kaynaklarını ailesi, arkadaşları ve hocalarıyla zenginleştirmiş, okuduklarıyla ve yaptığı işlerle bu zenginliği çoğaltarak özgün bir sanat anlayışı ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Âsaf Hâlet Çelebi’nin sanat anlayışını oluşturan kaynaklar, onun biyografisi ve eserleri merkeze alınarak değerlendirilmiştir.

Keywords
Kaynak eleştirisi, tesir, etki, Âsaf Hâlet Çelebi.

Advanced Search


Announcements

    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri