Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Beşir Ayvazoğlu
Editör(ler)
İlyas Dirin
İstanbul  2010
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mehmet Tekin  
TUHAF BİR TEZLİ ROMAN: AŞK

 4, Ss, 7-35

A WEIRD NOVEL WITH A THESIS: AŞK

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hanifi Aslan  
RENKLERDEN KIRMIZI, iSiMLERDEN ALi, EŞYALARDAN AYNALI DOLAP YAHUT ÜÇ ROMANDA ANLATILAN DÜNYA

 4, Ss, 37-66

OF THE COLOURS RED, OF THE NAMES ALi, OF THE HOME CONTENTS MiRRORED WARDROBE OR THE WORLD NARRATED IN THREE NOVELS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşegül Ayık  
HASAN ALİ TOPTAŞ'IN GÖLGESİZLER ROMANINDA POSTMODERN KURGU

 4, Ss, 67-78

POSTMODERN FICTION IN THE NOVEL "GÖLGESİZLER" BY HASAN ALİ TOPTAŞ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ertan Örgen  
SAİT FAİK ABASIYANIK'IN ÖYKÜLERİNDE MELANKOLİ

 4, Ss, 79-91

MELANCHOLY IN SAIT FAIT ABASIYANIK'S STORIES

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kâmil Yeşil  
BiREYSEL VE TOPLUMCU GERÇEKÇiLiĞiN SEMBOLiK ÖYKÜSÜ: "KAMYON"

 4, Ss, 93-106

THE STORY OF INDIVIDUAL AND SOCIALIST REALISM: "KAMYON"

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Yılmaz Sevinç Yılmaz  
ŞİİRİN BENCİLLİĞİ: MODERN TÜRK ŞİİRİNDE SAF ŞİİR ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 4, Ss, 107-126

THE INDIVIDUALISM OF POETRY: AN ANALYSIS ON THE CONCEPT OF IDYLLIC POETRY IN TURKISH VERSE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şaban Çobanoğlu  
ŞiiRSEL BiR DEKOR OLARAK "NESNEL KARŞILIK" KAVRAMI VE NECiP FAZIL KISAKÜREK'iN "BACALAR" ŞiiRiNDE YANSIMALARI

 4, Ss, 127-140

THE CONCEPT OF "OBJECTIVE CORRELATIVE" AS A POETIC DECOR AND ITS REFLECTIONS ON THE POEM "BACALAR" BY NECiP FAZIL KlSAKUREK

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bengü Vahapoğlu  
TÜRK EDEBİYATI TARİHİNİN KIYIDA KALMIŞ BİR İSMİ: ALİ NUSRET

 4, Ss, 141-164

A NEGLECTED NAME IN THE HISTORY OF TURKISH LITERATURE: ALİ NUSRET

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yüksel Topaloğlu  
FÂİK ALİ'NİN MİDHAT PAŞA MANZUMESİ

 4, Ss, 165-198

ON FÂİK ALİ'S POEM MİDHAT PAŞA

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kahraman Bostancı  
SERVET-İ FÜNUN DUYARLILIĞINI YANSITAN BİR MECMUA: ÂŞİYÂN VE DİZİNİ

 4, Ss, 199-229

A MAGAZINE THAT REFLECTS THE SENSITIVITY OF SERVET-I FÜNUN: AŞİYAN AND ITS INDEX

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gaye Belkız Yeter  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MODERN TÜRK ŞİİRİ İÇİN YENİ BİR KAYNAK KİTAP: TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM POETİKALAR (1860-1960)

 4, Ss, 231-234Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yakup Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FATMA ALİYE'NİN ESERLERİNDE KADIN SORUNU

 4, Ss, 234-237Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |