Baş Editör(ler)

Değerli okurlar,

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın 11. yılında 22. sayısıyla sizlerin huzurunda olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Dergimiz her sayısıyla hem biçim hem de içerik olarak yenilenmeye, güncellenmeye ve modern çağın şartlarını yerine getirecek donanıma sahip olmaya devam ediyor. Editör ve yayın kurulumuzdan başlamak üzere makaleleriyle bizlere destek veren kıymetli hocalarımıza ve tüm yazarlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Öte yandan dergimizde yayımlanan makalelerin okunma ve atıflanma oranları bizleri mutlu etmekte ve ayrıca dergimizin niteliği hakkında gururlandırmaktadır.

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın 22. sayısının logosundan sayfa tasarımına kadar önceki sayılardan oldukça farklı olduğunu görmektesiniz. Dergimizin yenilenen çehresi tamamen uluslararası standartların gerekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Her makalenin giriş sayfası ve bir makale için tanıtıcı bütün bilgileri ihtiva eder bir hâle getirilmiştir. Bu bakımdan yazara dair iletişim bilgileri ve tanıtıcı bilgiler, ilgili makalenin öz, abstract, anahtar kelimeler ve keywords bölümleri bu sayfa içerisinde yer almaktadır. Diğer taraftan makale alıntılanmak istendiğinde alıntının APA6 sistemine göre nasıl yapılması gerektiği yine bu sayfadadır. Sayfa altında yer alan karekod yazının yayımlandığı kaynağa okuyucuyu doğrudan götürecek şekilde tasarlanmıştır. Makalelerin uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla “extended summary” bölümleri 21. sayımızda yayın ilkesi olarak kabul edilmişti. Türk edebiyatının dünya çapında görünür kılınması için atılan adımlardan yalnızca biri olan bu çaba, 22. sayımızdan itibaren yayımlanan tüm makalelere eklenmiştir.

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları


Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ - Prof. Dr. İbrahim TÜZER - Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER
Editör(ler)

Ankara  2019
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Banu Antakyalı -  
"BİR ADANMIŞLIĞIN ANLATISI: BIYIK SÖYLENCESİ"

 22, Ss, 01-23

"NARRATIVE OF A DEVOTIONAL: BIYIK SÖYLENCESİ"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.395
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Deniz Polater  
KURMACAYA HÜKMETMEK: “DETAY”DAN “ÖZ”E KUŞLAR YASINA GİDER

 22, Ss, 25-54

RULING OVER FICTION: FROM “DETAIL” TO “ESSENCE” KUŞLAR YASINA GİDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.394
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Duygu Gül Bilir  
DURALİ YILMAZ’IN ŞEYH BEDRETTİN İSYANCI BİR SUFİNİN DARAĞACI YOLCULUĞU ROMANI ÜZERİNDE BİR İNCELEME

 22, Ss, 55-79

DURALİ YILMAZ'S JOURNEY OF ŞEYH BEDRETTİN A REBELLANT SUF AN INVESTIGATION ON THE NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.409
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ebru Vural Arslan  
ALTERNATİF TARİH YARATIMINDA YAŞAMÖYKÜSEL ROMANIN KULLANIMI: BEN DE HALİMCE BEDREDDİNEM

 22, Ss, 81-110

USE OF BIOGRAPHICAL NOVEL IN ALTERNATIVE HISTORY CREATION: BEN DE HALIMCE BEDREDDINEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.416
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emine Ayan  
GASTON BACHELARD’IN MEKÂN ALGISI EKSENİNDE PINAR KÜR’ÜN ÖYKÜLERİNDE ÇOCUKLUK DÜNYASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 22, Ss, 111-126

A RESEARCH ON THE WORLD OF CHILDHOOD IN THE STORIES OF PINAR KUR IN THE AXIS OF SPACE PERCEPTION OF GASTON BACHELARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.402
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

E. Candan İri  
ORHAN ASENA’NIN OYUNUNDA İDEALLEŞTİRİLMİŞ BİR KAHRAMAN: SİMAVNALI ŞEYH BEDREDDİN VE ONUN MİSTİK SOSYALİZMİ

 22, Ss, 127-153

AN IDEALIZED CHARACTER IN ORHAN ASENA’S PLAY: SİMAVNALI ŞEYH BEDREDDİN AND HIS MYSTICAL SOCIALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.403
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kadir Can Dilber  
EDEBİ METİNLERDEKİ EDİMSİZ KARAKTERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

 22, Ss, 155-169

AN EXAMINATION OF THE VIRTUAL CHARACTERS IN LITERARY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.392
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kağan Gariper  
EPİK DESTAN GELENEĞİ VE SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN DESTANI

 22, Ss, 171-187

EPIC TRADITION AND SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN DESTANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.401
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mutlu Deveci Halil Fatih Alagöz  
OSMAN NECMİ GÜRMEN’İN ÖYKÜLERİNDE VAROLUŞÇULUĞUN GÖRÜNTÜ DÜZEYLERİ

 22, Ss, 189-209

THE LEVELS OF IMAGERY OF EXISTENTIALISM IN THE STORIES BY OSMAN NECMİ GÜRMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.397
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Pınar Dağ Gümüş  
VEHBİ BARDAKÇI’NIN ŞEYH BEDREDDİN DESTANI ADLI ROMANINDA İDEOLOJİNİN ARAÇSALLAŞTIRILMASI

 22, Ss, 211-234

THE INSTRUMENTALIZATION OF IDEOLOGY IN THE VEHBI BARDAKÇI’S NOVEL OF THE EPIC OF SHEIKH BEDREDDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.408
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Savaş Kayan  
TARİHİN KURMACALIĞI, EDEBİYATIN GERÇEKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE EROL TOY’UN “AZAP ORTAKLARI” ROMANINDA ŞEYH BEDREDDİN

 22, Ss, 235-267

THE FICTION OF HISTORY, THE REALITY OF LITERATURE IN THE FRAME IN THE NOVEL AZAP ORTAKLARI BY EROL TOY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.383
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Selami Alan  
METİN SAVAŞ’IN ZEMHERİ KUYUSU ROMANINDA YAŞAYAN TÜRKÇE MESELESİ

 22, Ss, 269-289

THE PROBLEM OF LIVING TURKISH IN THE NOVEL OF METİN SAVAŞ’S ZEMHERİ KUYUSU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.382
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Selçuk Atay  
TOPLUMUN NABZINI TUTAN BİR METİN ÖRNEĞİ OLARAK ÖMER SEYFETTİN’İN “ŞÎMELER” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 22, Ss, 291-305

AS A SAMPLE OF TEXT ON THE NUTRITION OF THE SOCIETY AN EVALUATION OF ÖMER SEYFETTİN'S STORY OF THE NAMES OF “ŞÎMELER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.390
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şükrü Can Balta  
FÜRUZAN'IN "GECENİN ÖTEKİ YÜZÜ" ADLI HİKÂYESİNDE DUYU UNSURLARI

 22, Ss, 307-327

SENSORY ELEMENTS OF FÜRUZAN'S STORY "GECENİN ÖTEKİ YÜZÜ"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.386
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yakup Kalın  
ŞAİRİN EPOSUNDAN FİLOZOFUN LOGOSUNA ŞEYH BEDREDDİN İMGESİ

 22, Ss, 329-354

THE IMAGE OF SHEIKH BEDREDDİN FROM THE EPHOS OF POET TO THE LOGOS OF PHILOSOPHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.384
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yunus Alıcı  
KEMAL BİLBAŞAR’IN CEMO VE MEMO ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET YANSIMALARI

 22, Ss, 355-375

REFLECTIONS OF SOCIAL GENDER IN KEMAL BİLBAŞAR'S NOVELS CEMO AND MEMO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.412
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Evis  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EDEBİYAT ŞEHİR HAFIZA -TÜRK ROMANINDA HAFIZA MEKÂNI OLARAK ŞEHİR (1940-1960)-

 22, Ss, 377-384

EDEBİYAT ŞEHİR HAFIZA -TÜRK ROMANINDA HAFIZA MEKÂNI OLARAK ŞEHİR (1940-1960)-

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Duygu Oylubaş Katfar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAP DEĞERLENDİRME: OSMANLI’YI TAHAYYÜL ETMEK TARİHSEL ROMANDA FATİH TEMSİLLERİ

 22, Ss, 385-392

BOOK REVİEW: OSMANLI’YI TAHAYYÜL ETMEK TARİHSEL ROMANDA FATİH TEMSİLLERİ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |