Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Editör(ler)
Doç. Dr. İbrahim Tüzer - Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper
Ankara  2017
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Kubilay Aktulum  
YAZINSAL METİNLERDE DEĞERLERİN YAZINBİLİMİ

 18, Ss, 01-16

POETICS OF VALUES IN LITERARY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.265
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ebru Vural Arslan  
MELİH CEVDET ANDAY’IN RAZİYE ADLI ROMANINDA İDEALİZE EDİLMİŞ YAŞAMIN ELEŞTİRİSİ VE YIKIMI

 18, Ss, 17-32

THE CRITICISM AND COLLAPSE OF AN IDEALIZED LIFE IN THE MELİH CEVDET ANDAY NOVEL RAZİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.290
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yunus Balcı  
MODERN İNSANIN DEĞER KAYBI VEYA MODERNİST MANİFESTO ÜÇ FLANEUR: NİTELİKSİZ ADAM, AYLAK ADAM, LÜZUMSUZ ADAM

 18, Ss, 33-41

THE LOSS OF VALUE OF MODERN HUMAN OR MODERNİST MANİFESTO THREE FLANEURS: THE MAN WİTHOUT QUALİTİES, THE USELESS MAN, THE IDLE MAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.288
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ulaş Bingöl  
ŞAİRİN ROMANI YAHUT ŞAİRİN VAROLUŞU

 18, Ss, 42-58

THE POET’S NOVEL OR THE EXISTENCE OF POET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.276
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İbrahim Biricik  
TÜRK ROMANINDA (1980-1990) GÖÇÜN SOSYOLOJİK ETKİSİ: ÖTEKİLER

 18, Ss, 59-74

IMMIGRATION’S SOCIOLOGICAL IMPACT IN TURKISH NOVEL (1980-1990): THE OTHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.272
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Pınar Dağ Gümüş  
ÇÖPLÜĞÜN GENERELİ ROMANINDA KARŞIÜTOPYAYI KURAN ÖGELER: KOLEKTİF BELLEK YİTİMİ VE UNUT(TUR)MA

 18, Ss, 75-88

THE FACTORS CONSTİTUTİNG DYSTOPİA İN THE NOVEL THE GENERAL OF THE GARBAGE DUMP : COLLECTİVE AMNESİA AND FORGETTİNG, CAUSİNG TO FORGET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.284
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşe Demir  
TÜRK EDEBİYATINDA BALKANLI KİMLİĞİ VE MEŞRUİYET DEĞERLERİ

 18, Ss, 89-102

IDENTITY OF BALKANITE IN TURKISH LITERATURE AND LEGITIMATION VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.278
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Seçil Dumantepe  
ÜÇ İZMİRLİ YAZARIN ÜÇ GÜNCEL ROMANINDAN İZMİR'E VE İZMİR YANGININA BAKIŞ

 18, Ss, 103-126

VIEV OF IZMIR AND IZMIR FIRE THROUGH THREE CURRENT NOVELS OF THREE AUTHORS OF IZMIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.274
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Gariper Yasemin BAYRAKTAR  
HÜRRİYET KASİDESİ’NİN DEĞERLER DİZGESİ ÜZERİNDE KİMİ BELİRLEMELER

 18, Ss, 127-141

SOME DETERMINATIONS ON THE VALUE SYSTEM OF “HÜRRİYET KASİDESİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.289
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kağan Gariper  
SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDRETTİN DESTANI’NI DEĞERLER DİZGESİ BAĞLAMINDA OKUMAK

 18, Ss, 142-155

READING SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDRETTİN DESTANI WITHIN THE CONTEXT OF VALUE SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.283
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Alev Onder  
BİR ADA HİKÂYESİ’NDE TARİH, KİMLİK, BELLEK

 18, Ss, 156-176

HISTORY, IDENTITY AND MEMORY IN AN ISLAND STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.277
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Abdulhakim Tuğluk  
KILLARI YOLUNMUŞ MAYMUN ROMANINDA DRAMATİK İRONİ

 18, Ss, 177-190

DRAMATIC IRONY IN “KILLARI YOLUNMUŞ MAYMUN” NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.275
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Selçuk Atay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PAUL H. FRY VE EDEBİYAT KURAMI

 18, Ss, 191-193Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |