Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Bahtiyar Aslan
Editör(ler)

İstanbul  2014
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ali Budak  
GÜLCEMAL’DEN TUHAF BİR YOL HİKÂYESİ YAHUT BİR HUZURSUZUN SEYR Ü SÜLÛKU: al-qalandar

 12, Ss, 7-39

STORY OF STRANGE WAY FROM GÜLCEMAL OR MYSTICAL JOURNEY OF A RESTLESS: al-qalandar

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Güneş  
EVİN SAHİBİ HİKÂYESİNDE YILANIN SEMBOLİK ANLAMLARI VE FOLKLORİK UNSURLAR

 12, Ss, 41-58

THE SYMBOLIC MEANINGS OF SNAKE AND FOLKLORİC ELEMENTS IN THE STORY OF “EVİN SAHİBİ”/[THE OWNER OF THE HOUSE]

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Gariper  
NECİP FAZIL’IN EDEBİYAT MAHKEMESİ’NDE BİR ŞAİR: TEVFİK FİKRET

 12, Ss, 59-82

A POET IN THE COURT OF NECİP FAZIL’S LITERATURE: TEVFİK FİKRET

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hümeyra Hancıoğlu  
AYNADA BEN VE ÖTESİ

 12, Ss, 83-96

ME IN THE MIRROR AND BEYOND

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kadir Can Dilber  
ANLATI ORMANLARINDA SAF VE DÜŞÜNCELİ (BİR) ROMANCI OLMAK YAHUT BEYAZ KALE’DEN BAUDOLİNO’YU SELAMLAMAK

 12, Ss, 91-116

BEING A NAIF AND THOUGHTFUL NOVELIST IN THE WOODS OF DIEGETIC OR SALUTING BAULDINO FROM THE WHITE CASTLE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mitat Durmuş  
CENGİZ AYTMATOV’UN YÜZYÜZE VE OĞULLA BULUŞMA ÖYKÜLERİNDE DRAMATİK / TRAJİK UNSURLARIN İZLEKSEL GÖRÜNÜMLERİ

 12, Ss, 117-124

IN CHINGIZ AITMATOV’S STORIES “YÜZYÜZE” AND “OĞULLA BULUŞMA” THE THEMATIC VİEWS OF TRAGIC / DRAMATIC ELEMENTS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Necmettin Özmen  
DURALİ YILMAZ’IN TARİHİ-BİYOGRAFİK ROMANLARINDA MOĞOL, SELÇUKLU VE OSMANLILAR

 12, Ss, 125-150

MONGOLS, SELJUKS AND OTTOMANS İN DURALİ YILMAZ’S HİSTORİCAL-BİOGRAPHİCAL NOVELS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cem Yılmaz Budan  
CUMHURİYET İDEOLOJİSİ KARŞISINDA AYDIN KİMLİĞİNİ TUTUNAMAYANLAR VE ÖLMEYE YATMAK ÜZERİNDEN YORUMLAMAK

 12, Ss, 151-166

TO INTERPRET THE INTELLECTUAL IDENTITY TOWARDS REPUBLICAN IDEOLOGY IN PARALLEL WITH “TUTUNAMAYANLAR” AND “ÖLMEYE YATMAK”

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Berna Uslu Kaya  
TUTUNAMAYANLARIN YERALTINDAN NOTLARI

 12, Ss, 167-183

THOSE WHO CAN NOT HOLD NOTES FROM THE UNDERGROUND

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Adem Arslan  
SAİT FAİK’İN LÜZUMSUZ ADAM ADLI HİKÂYESİNDE İZLEKSEL KURGU

 12, Ss, 185-195

THEMATIK FICTION IN SAİT FAİK’S NARRATIVE LÜZUMSUZ ADAM

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Berna Akyüz Sizgen  
AYLA KUTLU’NUN İKİ ROMANINDA DÜNYA SAVAŞLARI

 12, Ss, 197-213

WORLD WARS IN TWO NOVELS OF AYLA KUTLU

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Elif Öksüz Güneş  
MAHMUT YESARİ’NİN ROMANLARINDA SOSYAL ADALETSİZLİK TEMASI

 12, Ss, 215-226

THEME OF SOCIAL INJUSTICE IN MAHMUT YESARİ’S NOVELS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Betül Hastaoğlu  
SEZAİ KARAKOÇ’UN ATEŞ DANSI 1 ŞİİRİNDE İMGE

 12, Ss, 227-236

IMAGE IN THE SEZAİ KARAKOÇ’S POETRY “ATEŞ DANSI 1”

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Zeynep Tek  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AHMET MİTHAT ANLATILARINDA KİMLİK İNŞASI VE MODERNİZM ÜZERİNE

 12, Ss, 237-246Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Naci Akıncı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OSMANLI MODERNLEŞMESİ GAZETECİLİK ve EDEBİYAT

 12, Ss, 247-250Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Betül Bağcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İLİM ve FENNİN REÎS-İ MÜTEFEKKİRİ AHMET MİTHAT EFENDİ (VEFATININ 100. YILI ARMAĞANI)

 12, Ss, 251-258Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sema Oruç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ŞÂİR ve ŞÖLEN - SÜLEYMAN BEKTAŞ

 12, Ss, 259-261Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |