Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Beşir Ayvazoğlu
Editör(ler)
İlyas Dirin
İstanbul  2012
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hülya Argunşah  
YAKUP KADRİ’NİN YENİ LİSAN VE MİLLÎ EDEBİYATLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 7, Ss, 7-33

YAKUP KADRİ’S VIEWS ON THE NEW LANGUAGE AND NATIONAL LITERATURE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İsmail Çetişli  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN TESPİTLERİYLE TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATININ TEMEL MESELELERİ

 7, Ss, 35-56

BASIC PROBLEMS OF POST-TANZİMAT TURKISH LITERATURE AS DETERMINED BY AHMET HAMDİ TANPINAR

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İbrahim Şahin  
ÜÇÜNCÜ GÖZ: TANPINAR’DA MEŞRUİYET SORUNU

 7, Ss, 57-78

THE THIRD EYE: THE PROBLEM OF LEGITIMACY IN TANPINAR

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Özlem Fedai  
TANZİMAT ROMANINDA LİLİTH'İN RUH İKİZİ BİR "FEMME FATALE" OLARAK ZEHRA

 7, Ss, 79-93

ZEHRA AS A “FEMME FATALE”, A TWIN OF LILITH, IN THE TANZİMAT NOVEL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Abdullah Harmancı  
TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE MEVLÂNÂ

 7, Ss, 95-111

MEVLÂNÂ IN TURKISH STORY WRITING

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ulusoy Tunçel  
BİR GENÇ EDEBİYAT DENEMESİ: MAVİ HAREKETİ

 7, Ss, 113-160

A YOUNG LITERARY ATTEMPT: THE ‘MAVİ’ MOVEMENT

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Güneş  
SANATA TEŞVİKTE VE MİLLÎ DUYGULARIN CANLANDIRILMASINDA EDEBÎ MÜSABAKALARIN ROLÜ: CUMHURİYET GAZETESİNDE 1925 YILINDA DÜZENLENEN “İSTİKLÂL HARBİ” KONULU HİKÂYE YARIŞMASI

 7, Ss, 161-184

THE ROLE OF LITERARY COMPTETIONS IN PROMOTING ART AND REVITALIZING NATIONALISTIC EMOTIONS: THE SHORT STORY COMPETITION ON "INDEPENDENCE WAR", ORGANIZED IN 1925 BY CUMHURİYET NEWSPAPER

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hayrettin Orhanoğlu  
İKİNCİ YENİ VE ETKİSİNDEKİ ŞİİRDE ZAMAN ALGILARI

 7, Ss, 185-215

CONCEPTIONS OF TIME IN POST-1950 TURKISH POETRY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gürkan Yavaş  
TARİHİN YENİDEN OKUNUP YORUMLANMASINDA EDEBİYAT METNİNİN ROLÜNE DAİR BİR ÖRNEK: REHA ÇAMUROĞLU’NUN SON YENİÇERİ ROMANINDA YENİÇERİ-BEKTAŞÎ İMAJI

 7, Ss, 217-244

AN EXAMPLE OF THE ROLE OF LITERARY WORK ON REREADING AND INTERPRETING HISTORY: THE JANISSARY-BEKTASHI IMAGE IN REHA ÇAMUROĞLU’S NOVEL SON YENİÇERİ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Seda Özbek  
KELİMELERLE RESİM YAPANLAR –Yeni Türk Edebiyatında Edebî Portre Türüne Bir Bakış–

 7, Ss, 245-260

ONES PAINTING WITH WORDS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Oğuzhan Karaburgu  
DOĞUMUNUN 160. VE ÖLÜMÜNÜN 75. YILI DOLAYISIYLA ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN BİBLİYOGRAFYASI

 7, Ss, 261-304

A BIBLIOGRAPHY OF ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN IN HIS 160. BIRTH AND 75. DEATH ANNIVERSARY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nilüfer Aka  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRK EDEBİYATINDA YENİ BİR TÜR: KÜÇÜREK ÖYKÜ

 7, Ss, 305-308Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yakup Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRK ROMANINDA MEVLANA

 7, Ss, 308-313Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Aydın Güler  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PEYÂM'I HATIRLAMAK: EDEBİYAT GAZETESİ PEYÂM'DA EDEBİ TENKİT

 7, Ss, 314-315Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |