Baş Editör(ler)

Değerli okurlar,
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın 13. yılında 25. sayısıyla (Ocak - Haziran 2021) sizlerin huzurunda olmaktan mutluluk duyuyoruz...

Bu sayıda on bir makale ve üç tanıtım yazısı yer alıyor. Dergimizin son sayısının yayımlanmasına katkı sunan sekreteryamıza, yayın kurulumuza, danışmanlarımıza ve yazarlarımıza çok teşekkür ederiz. Makalelerinizi, görüş ve eleştirilerinizi beklediğimizi belirtmek isteriz. 

Son sayımız Yeni Türk Edebiyatı camiasına ve muhataplarına hayırlı olsun. Sağlıklı günlerde ve yeni sayılarda buluşmak dileğiyle…
 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları


Baş Editör(ler)

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Prof. Dr. İbrahim TÜZER

Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER


Editör(ler)

Ankara  2021
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aslıhan Aytaç  
MUZAFFER BUYRUKÇU’NUN ÖYKÜLERİNDE MEKÂNSAL YABANCILAŞMA

 25, Ss, 01-22

SPATIAL ALIENATION IN THE STORIES OF MUZAFFER BUYRUKÇU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.457
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ferhat Korkmaz Alaattin Karaca  
HÂCE-İ EVVEL ÜZERİNE BİR İNCELEME

 25, Ss, 23-52

A TREATISE ON THE HÂCE-İ EVVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.460
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Saadet Çetin  
ALİ NİZAMÎ BEY’İN ALAFRANGALIĞI VE ŞEYHLİĞİ ÜZERİNE “PALİMSESTVARİ” BİR OKUMA

 25, Ss, 53-90

A PALIMPSESTUOUS READING ON ALİ NİZAMÎ BEYİN ALAFRANGALIĞI VE ŞEYHLİĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.465
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Müge Göncü  
ÖLMEYE YATMAK YA DA YURTSUZLUĞUN ANATOMİSİ

 25, Ss, 91-116

TO LAY INTO DYEING OR THE ANATOMY OF HOMELESSNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.464
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Halil İbrahim Ünser  
TOPLUMCU GERÇEKÇİ TÜRK ROMANINDA KOMÜNİST PROPAGANDA (1950-1960)

 25, Ss, 117-142

COMMUNIST PROPAGANDA IN THE SOCIALIST REALIST TURKISH NOVEL (1950-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.468
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Güzel Zeynep Tunçok  
ADALET AĞAOĞLU’NUN GÖÇ TEMİZLİĞİ ADLI ANI-ROMANINDA “EV/EVE DÖNÜŞ” ALGISI

 25, Ss, 143-162

HOME/RETURN TO HOME PERCEPTİON IN ADALET AGAOGLU’S MEMOIR-NOVEL “GOC TEMIZLIGI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.458
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nurcan Şen  
MEHMET ÂSAF BORSACI’NIN BENLİ LEYLA ROMANI ÜZERİNE POETİK BİR OKUMA

 25, Ss, 163-196

A POETIC READING ON MEHMET ASAF BORSACI'S NOVEL “BENLİ LEYLA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.455
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ramazan Korkmaz Yeliz Akar  
TANZİMAT ŞİİRİNDE KÜLTÜREL İKİLEM

 25, Ss, 197-230

CULTURAL DILEMMA IN TANZIMAT POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.477
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Erol Gökşen  
GAZETECİ SUAT DERVİŞ’TEN ROMANCI SUAT DERVİŞ’E: FOSFORLU CEVRİYE’Yİ RÖPORTAJLAR ÜZERİNDEN OKUMAK

 25, Ss, 231-252

GAZETECİ SUAT DERVİŞ’TEN ROMANCI SUAT DERVİŞ’E: FOSFORLU CEVRİYE’Yİ RÖPORTAJLAR ÜZERİNDEN OKUMAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.482
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ferhat Özmen  
SEZAİ KARAKOÇ’UN “MASAL” ŞİİRİNİN ARKETİPSEL SEMBOLİZM YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMLENMESİ

 25, Ss, 253-272

SEZAİ KARAKOÇ’UN “MASAL” ŞİİRİNİN ARKETİPSEL SEMBOLİZM YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.484
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nurcan Ankay  
ORHAN PAMUK'UN TUHAF GEZGİNİ MEVLUT

 25, Ss, 273-300

ORHAN PAMUK'S STRANGE FLANEUR: MEVLUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.483
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kudret Savaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kediler ve İnsanlar

 25, Ss, 301-308

Cats and Human

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Halil Fatih Alagöz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Toplumcu Gerçekçi Şiirde Şiddet Miti (1960-1980)

 25, Ss, 309-314

Toplumcu Gerçekçi Şiirde Şiddet Miti (1960-1980)

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Zahide Nur Cömert Feyza Nur Reyhan Ayverdi  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ANLATI/YORUM ROMAN VE HİKÂYE ÜZERİNE YAZILAR

 25, Ss, 315-322

NARRATIVE/COMMENT WRITINGS ON NOVEL AND STORY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |