Baş Editör(ler)

Değerli Okurlar; Elinizde bulunan 24. sayı sekiz makale ve iki kitap tanıtım yazısından oluşmaktadır. Üzülerek belirtmek isteriz ki yayını için kabulüne karar verilen makale sayısı ile dergimize gönderilen makale sayısı arasında dikkate değer bir farklılık bulunmaktadır. Yapılan yayınların kalitesinin artırılması adına dergi olarak elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi, bir okul olarak çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Kitap tanıtım yazıları noktasında bu sayımızda Ahmet Duran Arslan ve Mustafa Karadeniz tarafından kaleme alınan kitap tanıtım yazıları, alana önemli katkılar sağlayan çalışmaların tanıtımına yöneliktir.

Dergimizin makaleleri ise danışmanlık süreci etkili ve verimli bir şekilde yürütülerek sonuçlanan sekiz eserden meydana gelmektedir. Çalışmaların sahasında özgün eserler olmalarının yanı sıra getirdikleri yeni teklif ve bakış açıları ile dikkatlerinizi çekeceğini umuyoruz. Daha ziyade tahkiyeli eserlerin modern kuramlarla birlikte yeniden okunduğu metinlerin ağırlıklı olduğu bu sayımızda üç tane de şiir tahlili bulacaksınız. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın bu özgün makalelerini sizlere sunarken tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un bir an önce gündemimizden çıkmasını diliyoruz. Yeni makalelerin yer alacağı sayılarımızla sağlık ve huzur dolu günlerde görüşebilmek dileğiyle…

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları


Baş Editör(ler)
Prof. Ramazan Korkmaz - Prof. Dr. İbrahim Tüzer - Dr. Öğr. Üyesi Cafer Gariper
Editör(ler)

Ankara  2020
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ahmet Evis  
GÜVEN TURAN’IN DALYAN ROMANINDA BENLİK ARAYIŞI

 24, Ss, 01-32

THE SEARCH FOR IDENTITY IN GÜVEN TURAN'S NOVEL DALYAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.451
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Arzu Yetim Medine Sivri  
TONI MORRISON’IN BELOVED VE CHRISTA WOLF’UN MEDEA. STIMMEN ADLI ESERLERİNDE ANNE ARKETİPİ

 24, Ss, 33-58

THE MOTHER ARCHETYPE IN TONI MORRISON'S BELOVED AND CHRISTA WOLF'S MEDEA. STIMMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.449
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Aydoğan Kara  
TANPINAR’IN “GEÇMİŞ ZAMAN ELBİSELERİ” HİKÂYESİNİ FENOMENOLOJİK VE ONTOLOJİK YORUMLAMA DENEMESİ

 24, Ss, 59-90

THE ATTEMPT TO PHENOMENOLOGICAL AND ONTOLOGICAL INTERPRETATION TANPINAR’S STORY “PAST TIME DRESSES”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.440
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Şen  
CAHİT ZARİFOĞLU ŞİİRİNDE BİLİNÇDIŞI OLARAK İŞLEYEN YOKLUK VE VARLIK KAYGISININ GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 24, Ss, 91-118

AN ANALYSIS ON THE APPEARANCE OF NON-CONSCIOUSNESS AND ANXIETY OF BEİNG AND ABSENCE IN CAHİT ZARİFOĞLU POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.452
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hakan Değirmenci  
YAHYA KEMAL: “KENDİ GÖK KUBBEMİZ” ALTINDA ÖLÜM

 24, Ss, 119-158

YAHYA KEMAL: DEATH UNDER “KENDİ GÖK KUBBEMİZ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.447
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Onur Özdil  
QUEER ESTETİK BAĞLAMINDA ARKADAŞ Z.ÖZGER ŞİİRİNİN İNCELENMESİ

 24, Ss, 159-200

AN INVESTIGATION OF ARKADAŞ Z. ÖZGER POETRY IN QUEER AESTHETIC CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.445
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sevda Geçen  
VARLIK TABAKALARI ARASINDAKİ ÇATIŞMA BAĞLAMINDA ABBAS SAYAR’IN YILKI ATI ROMANI

 24, Ss, 201-230

THE NOVEL OF ABBAS SAYAR NAMED YILKI ATI İN THE CONTEXT OF THE CONFLİCT BETWEEN THE LAYERS OF EXİSTENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.450
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yeliz Akar  
İSMET ÖZEL’İN AMENTÜ ŞİİRİ ÜZERİNE SEMBOLİK BİR OKUMA

 24, Ss, 231-266

A SYMBOLIC READING ON THE AMENTÜ POEM OF İSMET ÖZEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.446
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Duran Arslan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BİLİNMEYEN SULAR'DA KAÇINILMAZ İKİLEM

 24, Ss, 267-272

INEVİTABLE DİLEMMA IN BİLİNMEYEN SULAR

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mustafa Karadeniz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRK ŞİİRİNİN İMGEYLE İMTİHANI

 24, Ss, 273-284

THE TEST OF TURKISH POETRY BY IMAGE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |