Baş Editör(ler)

Değerli okurlar,

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın 21. sayısıyla sizlerin huzurunda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimiz, yeni sayısıyla birlikte Türk Edebiyatı’nın modern dönemlerine yaptığı bilimsel katkıyı nitelikli bir boyuta yükseltmenin haklı gururunu taşımaktadır. Dergimizin editör kurulu, yayın kurulu, hakem heyeti, sekretaryası ve alanında önemli çalışmalara katkı sunan değerli araştırmacılar ile iş birliği içerisinde her geçen gün daha seviyeli bir yayıncılığa doğru yol aldığını görmek bizleri mutlu etmektedir.

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 21. sayısında 12 makale ve 2 kitap tanıtımı ile sizlerin huzuruna çıkmaktadır. Yeni Türk edebiyatının araştırma sahasının genişliğine nispeten derinlikli çalışmaların ortaya konduğu bu sayımızın araştırmacılara ve okurlara değerli bilgiler sunduğunun, kıymetli tahliller içerdiğinin altını çizmek isteriz. 2019 Aralık ayının 1. gününde yayımlanması planlanan yeni sayımızda nitelikli makalelerle buluşmak ümidi ile…

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları


Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Editör(ler)
Prof. Dr. İbrahim Tüzer - Dr. Öğr. Üyesi Cafer Gariper
Ankara  2019
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Kubilay Aktulum  
METİNSEL TÜRSELLİK VE MODA Metinlerarasılık – Giysilerarasılık – Üstgiysisellik

 21, Ss, 01-37

Textual Genericity and Fashion: intertextuality – intervestimentality - archivestimentality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.374
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emine Ayan  
EDWARD W. SAID’İN ORYANTALİZM KURAMINDAN HAREKETLE ORHAN PAMUK’UN ANLATILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 21, Ss, 38-59

A RESEARCH ON THE NARRATIONS OF ORHAN PAMUK WITH REFERENCE TO THE ORIENTALIST THEORY OF EDWARD W. SAID
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.371
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ulaş Bingöl  
ARAYIŞ, KORKU VE UMUT ÜÇGENİNDE BİR ROMAN: TİMBUKTU

 21, Ss, 60-79

TIMBUKTU: A NOVEL SEARCHING, FEAR AND HOPE’S TRIANGLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.363
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Recai Demir  
ORHAN PAMUK’UN “KARA KİTAP” ROMANINDA HURÛFÎLİK İNANCININ İZLERİ

 21, Ss, 80-91

TRACES OF THE HURUFISM FAITH IN ORHAN PAMUK'S NOVEL “THE BLACK BOOK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.376
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şeyma Karaca Küçük  
ŞEM’Ü PERVANE VE SANATÇININ BİR GENÇ ADAM OLARAK PORTRESİ ADLI ESERLERDE MİTİK BİR ÖRÜNTÜ OLARAK ICARUS

 21, Ss, 92-105

ICARUS AS A MYTHOLOGICAL PATTERN IN THE CANDLE AND THE MOTH AND A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.380
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ali Özcan  
SERDENGEÇTİ DERGİSİ’NDE MİZAH

 21, Ss, 106-130

Humour in the Serdengecti Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.375
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yakup Öztürk  
TEVFİK FİKRET’İN PİERRE LOTİ’NİN AZİYADE ROMANINA GETİRDİĞİ ELEŞTİRİLER

 21, Ss, 131-154

TEVFİK FİKRET'S CRITIQUES ABOUT AZİYADE AND PIERRE LOTI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.367
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

M. Halil Sağlam  
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN MENSUR ŞİİRLERİNDE GÜZEL ve GÜZELLİK

 21, Ss, 155-176

BEAUTİFUL AND BEAUTY İN PROSE POETRİES OF HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.362
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hafize Şahin  
ZİYA GÖKALP MASALLARINDA “KOLSUZ KIZ” MOTİFİ BAĞLAMINDA OĞUZ VE TURAN ÜLKÜSÜNDEN MUSTAFA KEMAL’E...

 21, Ss, 177-197

In the Context of “Armless Maiden” Motif in Ziya Gökalp’s Tales From Oghuz and Ideal of Turan to Mustafa Kemal…
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.372
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Aynur Şükürova(Novruzova)  
ABDÜRRAHİM BEY TALİBOV'UN MAARİFÇİ ROMANLARININ AZERBAYCAN ÇOCUK NESRİNİN GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ YERİ

 21, Ss, 198-210

ABDURRAHİM BEY TALİBOV'S ROMANTIC NOVELS THE PLACE AND IMPORTANCE OF AZERBAIJAN'S CHILDHOOD PROSE 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.360
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gökhan Tunç  
BEHÇET NECATİGİL’İN “SEVGİLERDE” VE “NİLÜFER” ŞİİRLERİNİ PALİMPSEST KAVRAMIYLA OKUMAK

 21, Ss, 211-222

READING BEHÇET NECATİGİL’S POEMS OF “SEVGİLERDE” AND “NİLÜFER” WITH THE CONCEPT OF PALIMPSEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.366
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hasan Turgut  
JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YAHYA KEMAL ŞİİRİ

 21, Ss, 223-241

THE TWO FACES OF JANUS: YAHYA KEMAL'S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.364
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mustafa Karadeniz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SAHİ ROMAN NEDİR? SADECE BİR EDEBÎ TÜR MÜDÜR?

 21, Ss, 242-249

WHAT IS THE NOVEL REALLY? ONLY A LITERARY TYPE?

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Utku Özbay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EDEBİYATIMIZIN YOK SAYDIĞI BİR KÜLTÜR HAZİNESİ: FİKRET ÜRGÜP VE DELİLER DÜNYASINDA BİR MARJİNAL

 21, Ss, 250-255

THE CULTURAL HERİTAGE THAT OUR LİTTERATURE IGNORES: FİRET ÜRGÜP AND MARGİNAL IN INSANES WORLD

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |