Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Beşir Ayvazoğlu
Editör(ler)
İlyas Dirin
İstanbul  2009
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Recep Duymaz  
GELiBOLU ROMANINA POSTMODERNiZM AÇISINDAN BAKIŞ

 2, Ss, 9-23

AN OUTLOOK OVER GELİBOLU THROUGH POSTMODERNISM

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ertan Örgen  
OĞUZ ATAY'IN ROMANLARINDA iNTİHAR

 2, Ss, 25-46

SUICIDE IN OĞUZ ATAY'S NOVELS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Selçuk Çıkla  
ROMAN ADLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 2, Ss, 47-56

OPINIONS ON NOVEL'S TITLES

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Salim Çonoğlu  
SERVET-İ FÜNÛN ROMANINDA BEDEN YAPISI, BEDENSEL DAVRANIŞLAR VE KİŞİLİK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME

 2, Ss, 57-73

AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY AND PERSONALITY IN SERVET-İ FÜNÛN NOVEL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bâki Asiltürk  
MEHMET RAUF'UN EYLÜL ROMANINDA DÖRT UNSUR

 2, Ss, 75-99

FOUR ELEMENTS IN MEHMET RAUF'S EYLÜL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Beyhan Kanter  
AŞK VE İNTİHAR BAĞLAMINDA FERDÂ-YI GARÂM ROMANI

 2, Ss, 101-109

THE NOVEL OF FERDA-YI GARAM IN THE OF LOVE AND SUICIDE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ülkü Eliuz  
GELENEĞİN DİRİLİŞİ NAZAN BEKİROĞLU'NUN YUSUF İLE ZÜLEYHA'SI

 2, Ss, 111-128

THE REVIVAL OF THE TRADITIONAL YUSUF AND ZULEYHA BY NAZAN BEKiROGLU

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Narlı  
GARİP POETİKASININ ELEŞTİRİSİ

 2, Ss, 129-147

THE CRITICAL OF THE POETİC OF GARİP

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Narlı  
GARİP POETİKASININ ELEŞTİRİSİ

 2, Ss, 129-147

THE CRITICAL OF THE POETİC OF GARİP

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mitat Durmuş  
GARİP ŞİİRİ BAĞLAMINDA GELENEĞİN SORUNSALLAŞTIRILMASI

 2, Ss, 149-162

PROBLEMATIZATION OF TRADITION IN THE CONTEXT OF THE "GARiP" POETRY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hasan Kolcu Gürkan Yavaş  
"YENİ LİSAN"CILARIN DİLDE SADELEŞME TALEPLERİNE KARŞI ÇIKIŞIN BİR ŞİİRİ: LİSÂN-I OSMÂNİ

 2, Ss, 163-192

A POEM OF OPPOSITION TO THE PURITY DEMANDS OF FOLLOWERS OF YENİ LİSAN

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hikmet Koraş  
LİRİKA ÖRNEĞİNDE BAHTİYAR VAHAPZADE'DE GELENEĞİN İZLERİ VE FUZULİ

 2, Ss, 193-224

THE TRACES OF TRADITION IN BAHTIYAR VAHAPZADE AND FUZULI

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kahraman Bostancı  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANAN RESİMLİ KİTAB MECMUASINDA KADINA BAKIŞ AÇISI VE BU BAKIŞ AÇISININ CUMHURİYET VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

 2, Ss, 226-239

PERSPECTIVES ON WOMEN IN RESIMLI KITAB MAGAZINE PUBLISHED DURING THE SECOND CONTITUTIONAL PERIOD AND THEIR INFLUENCES ON THE REPUBLICAN ERA AND CONTEMPORARY TURKEY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İlyas Dirin Übeydullah Kısacık  
ÖZEL SAYI VE DOSYALAR BİBLİYOGRAFYASI-I (1929-1990)

 2, Ss, 241-254

A TREATISE ON THE BIBLIOGRAPHY OF SPECIAL ISSUES AND "FILE"S (1929-1990)

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Tahsin Yıldırım  
TÜRK GAZETECİLİK TARİHİ ÜZERİNE BİR DENEME - II

 2, Ss, 255-288

A TREATISE ON THE HISTORY OF TURKISH JOURNALISM - II

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gürkan Yavaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BEŞİR FUAD'LA KIRK YIL SONRA YENİDEN: BEŞİR FUAD İLK TÜRK POZİTİVİST VE NATÜRALİSTİ

 2, Ss, 289-293Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Eyüp Tosun  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AŞKIN ŞİZOFRENİK HÂLİ: SEVİM BURAK

 2, Ss, 293-295Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cemil Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BURHAN CAHİT MORKAYA VE GÖNÜL YUVASI ROMANI

 2, Ss, 296-299Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sabahattin Gültekin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAP İÇİNDE KİTAP: KATRE-İ MATEM

 2, Ss, 300-302Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |